Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Επαγγελματική Ανάπτυξη

Personal & Career Development

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Synergy Solution m.v.p. A.E

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Επαγγελματική Ανάπτυξη

ΣΚΟΠΟΣ

Είναι η ενδυνάμωση και ο «οπλισμός» των συμμετεχόντων για μάθηση, γνώση, προετοιμασία για βιογραφικό και συνέντευξη, εξεύρεση εργασίας, περιβάλλον εργασίας, κουλτούρα διοίκησης ανθρωπίνων Πόρων, coaching, διαπραγματεύσεις, καριέρα, ικανότητα για δράση, δυναμική επίτευξη στόχων, ενεργήματα για αποφάσεις και επιλογές, ικανότητα υπέρβασης αδυναμιών, αυτοεκτίμηση, προσωπική δύναμη, πρότυπα, αρχές, κριτήρια κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενο:
1. Ορισμοί και εννοιολογικές διευκρινίσεις
2. Εκπαίδευση και μάθηση
3. Στιλ μάθησης-Δυνάμεις που διαμορφώνουν το στιλ μάθησης
4. Τι σημαίνει προσωπική ανάπτυξη
5. Αξίες και κουλτούρα
6. Ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες
7. Γνώσεις και Δεξιότητες
8. Ασκούμενος ρόλος-πρότυπος ρόλος και απόκλιση
9. Ιδιότητες, ικανότητες για εργασία- Τι είναι οι ιδιότητες-τα θεμέλια των ιδιοτήτων
10. Στρατηγικές προσωπικής ανάπτυξης
11. Προσωπικός χάρτης ανάπτυξης
12. Αξιολόγηση και προσωπική ανάπτυξη
13. Στρατηγική, δομή και οργανωσιακή συμπεριφορά
14. Η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σήμερα
15. Θεωρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη
16. Τύποι επαγγελματικής εξέλιξης
17. Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης μέσα στην επιχείρηση
18. Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη
19. Γνώση αγοράς εργασίας
20. Στρατηγικές για τη χάραξη σταδιοδρομίας
21. Επιλογή και πρόσληψη
22. Αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας-ποιος είμαι και τι θέλω-Βήματα
για εξεύρεση εργασίας
23. Πηγές αναζήτησης εργασίας(ατομική αναζήτηση)
24. Πηγές αναζήτησης κατάλληλου ατόμου(επιχείρηση)
25. Εξωτερική αναζήτηση
26. Τι αναζητούν οι εργοδότες από τους εργαζόμενους
27. Τι είναι τελικά η καριέρα
28. Στάδια ανάπτυξης καριέρας
29. Δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης
30. Συμπεριφορές, αξίες και ικανοποίηση από την εργασία
31. Μέσα για την επίτευξη αλλαγής συμπεριφοράς
32. Παρακίνηση-Μοντέλο παρακίνησης
33. Διαπραγματεύσεις
34. Συμπεράσματα

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και σημειώσεις του σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 ώρες | Τα σεμινάρια μας μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτός των προγραμματισμένων ημερών και ωρών, σε ώρες και ημέρες που σας διευκολύνουν.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας