Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Γεωλόγους, Τοπογράφους, Δασολόγους, Γεωγράφους, Μεταλλειολόγους, εργαζόμενους σε Κτηματολόγιο, Πολεοδομικές εφαρμογές, Χαρτογραφία, Γεωργία, Μετεωρολογία, Στατιστική, εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ)

Περιγραφή σεμιναρίου

Ενότητες: (Θεωρία Χαρτογραφίας) + (Θεωρία GIS) + (Χρήση λογισμικού ArcGIS)

  • Οι 2 πρώτες ενότητες (Θεωρητικές) είναι προαιρετικές.
  • Διάρκεια 3ης ενότητας ArcGIS: 27 ακαδ.ώρες
  • Η καινοτομία του συγκεκριμένου σεμιναρίου εστιάζεται στο ότι είναι έντονα Εκπαιδευτικό, κι όχι Θεωρητικό!

Πρόκειται δηλαδή, για μια διαδικασία πρακτικής εκμάθησης & σχεδίασης βήμα-βήμα πάνω στον Η/Υ από τον κάθε εκπαιδευόμενο, με την καθοδήγηση έμπειρου εισηγητή & με πολυετή γνώση του προγράμματος, κι όχι για μία θεωρητική προσέγγιση 2-3 ημερών, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για την συνέχεια.

Αυτό σημαίνει, πως στο τέλος οι συμμετέχοντες μπορούν και οι ίδιοι να σχεδιάζουν με το ArcGIS και πραγματικά να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγικότητά τους στο χώρο εργασίας, ή να διαθέτουν ένα πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Βιογραφικό τους (σε περίπτωση που αναζητούν εργασία).

Πληροφορίες συμμετοχής

  •  Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Προαιρετική η συμμετοχή σε εξετάσεις για Πιστοποίηση στην ενότητα ArcGIS.
  • Η ύλη που διδάσκεται καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη.
  • Προηγείται αναλυτική επίλυση παλιότερων θεμάτων εξετάσεων (past papers).
  • Το κέντρο μας είναι Πιστοποιημένο Εξεταστικό κέντρο για το ArcGIS, που σημαίνει πως η διαδικασία (προαιρετικής) εξέτασης γίνεται στον χώρο μας από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης, σε συνεργασία με Διεθνή φορέα από Μεγ.Βρετανία.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.