Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασιλική Σουρέα: Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης, Εργασιακός Σύμβουλος.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κολιοθωμάς, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε απόφοιτους οικονομικών σχολών, άνεργους, με μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία στον τομέα δραστηριότητας του υπεύθυνου προσωπικού, καθώς και σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές – βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα.

ΣΚΟΠΟΣ

• Η πλήρης επικαιροποίηση των γνώσεων σας για το σύνολο των εργατικών, ασφαλιστικών και μισθοδοτικών θεμάτων που χειρίζονται τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού
• Πλήρης ενημέρωση για τις τελευταίες αλλαγές του άρθρου 55, Ν.4310/8.12.2014 καθώς και για τα τελευταία δεδομένα στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων με βάση τις υπ’ αριθμ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β' 2390/08-09-2014) & την 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23-12-2014) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας
• Ενημέρωση για τον Ν.4336/2015(ΦΕΚ 94, τεύχος Α΄ της 14.8.2015)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρόποι Παρακολούθησης Ημερίδας
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Αναλυτικό διάγραμμα ύλης:
A' Ενότητα:
Συμβάσεις - Επιχειρησιακές Συμβάσεις, Ειδικές μορφές Απασχόλησης, Μερική Απασχόληση, Εκ περιτροπής Απασχόληση
Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ηλικίας 18-25 ετών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Τηλεργασία – βιβλίο Υπερωριών
Μέθοδος - Μετατροπής σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου
Ποια Επιδόματα είναι αυτά που παραμένουν και δεν καταργήθηκαν

Μισθωτοί – Χρονικά Όρια εργασίας
Αποδοχές: (Ημερομίσθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία, κ.λ.π)
Φορολόγηση Αποδοχών σε χρήμα και σε είδος.
Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια Γάμου κ.λ.π.
Eπιδόματα εορτών και υπολογισμός πρόσθετων προσαυξήσεων
Επίδομα Ισολογισμού
Ημέρες Υποχρεωτικής Αργίας

Β' Ενότητα:
Η Λύση της Εργασιακής Σύμβασης και η Διαθεσιμότητα
Ασφαλιστικές Εισφορές υπέρ IKA – Διαδικασία Υποβολής Α.Π.Δ.
Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Πολ. 1072/2015)
Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για εισόδημα από μισθωτή εργασία
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Πλήρης Λογιστική Παρακολούθηση

Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση εργασίας και στον ΟΑΕΔ, E3, E4, E5,E6, E11 κλπ
Κυρώσεις ( Διοικητικές-Ποινικές)
Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας
Προστασία της μητρότητας
Άδεια, Επίδομα και Αποδοχές Άδειας Μισθωτών
Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
Δανεισμός εργαζόμενου - Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης
Ειδικά εξειδικευμένα Εργατικά θέματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το φορέα εκπαίδευσης.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 20/10/2017, 18:00-21:15
Σάββατο 21/10/2017, 14:30-17:45
Κυριακή 22/10/2017, 14:30-17:45

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείου Παιδείας :
Το Power -Tax -Training, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
Αριθμός αδείας: Α/21666 -ΦΕΚ.3145/27.11.2012,
Διακριτικός Τίτλος: Power Tax Training Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Επιπλέον Παροχές:
1) Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.
2.) Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας