Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Management, Project Management

Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών, Management, Project Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών Eπιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως Διευθυντικό Στέλεχος Παραγωγής. Έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών Παραγωγής μεγάλων Επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (όπου υλοποίησε Εφαρμογές Lean Manufacturing, Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Πανευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Εργοδηγούς αλλά και στους Προϊσταμένους τους, προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή των Μεθόδων που θα παρουσιαστούν στην πράξη.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Θα εξοικειωθούν με τα Εργαλεία Διαχείρισης Καθημερινότητας και Βέλτιστης Αξιοποίησης του Χρόνου (Σύστημα David Allen και Covey)
Θα ασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στη μεθοδολογία των «5 Γιατί» για να βρίσκουν το γενεσιουργό αίτιο
Θα εκπαιδευτούν στα μυστικά της σωστής επικοινωνίας και της παρακίνησης των ανθρώπων
Θα έχουν στη διάθεσή τους Εργαλεία για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, μέσω Decision Matrix και Εργαλείο Pareto (ABC Analysis)
Θα ενημερωθούν για τις 12 βέλτιστες τεχνικές Διαχείρισης του Stress
Θα τους δοθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι για να μειώνεται το κόστος set up στα μηχανήματα βελτιώνοντας τη σειρά Προγραμματισμού των Μηχανημάτων
Θα μπορούν να αξιοποιούν Εργαλείο Capacity Planning που έχει σχεδιάσει η εταιρία μας για τον Προγραμματισμό Μηχανημάτων & Προσωπικού σε καθημερινή βάση
Θα έχουν στη διάθεσή τους Σύστημα για τη μέτρηση Παραγωγικότητας
Θα τους δοθούν Εργαλεία για τον υπολογισμό της Οικονομικά άριστης ποσότητας Παρτίδας
Θα τους δοθεί ολοκληρωμένο Σύστημα σε Access για τη Διαχείριση Προβλημάτων, μη συμμορφώσεων και διορθωτικών Ενεργειών
Θα έχουν συνεχή υποστήριξη για ένα έτος μετά το σεμινάριο στην αξιοποίηση όλων των παραπάνω Εργαλείων και Μεθόδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εταιρεία μας, με το σεμινάριο αυτό, προσφέρει ένα σημαντικό πρακτικό βοήθημα για την αναβάθμιση του Εργοδηγού, ώστε να λειτουργεί ως Manager Πρώτης Γραμμής.

Πιο συγκεκριμένα, να επικοινωνεί με επιτυχία την πολιτική της Διοίκησης, να διαχειρίζεται με οργανωμένο τρόπο τα προβλήματα του Προσωπικού και των Λειτουργιών και να διαμορφώνει ένα θετικό εργασιακό κλίμα με την κατάλληλη Διαχείριση των Συγκρούσεων και την Παρακίνηση του Προσωπικού του.

Παράλληλα θα εμπλουτίσει τις τεχνικές Δεξιότητές του, με σύγχρονες Μεθόδους και Εργαλεία για τον Προγραμματισμό, τον Ποιοτικό Έλεγχο, τη Βελτίωση της Παραγωγικότητας και τη συνετή Διαχείριση Κόστους και Πόρων.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής Εργαλεία:

  1. Εργαλεία Decision Matrix και ABC Analysis για τον καθορισμό προτεραιοτήτων.
  2. Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό λοιπών εργασιών που βασίζεται στην κατάταξη των Εργασιών της Καθημερινότητας σε Σημαντικές, μη Σημαντικές, Επείγουσες και μη Επείγουσες
  3. Εφαρμογή για τον Προγραμματισμό των εργασιών της Παραγωγής και την κατανομή του Προσωπικού σε Εργασίες
  4. Εφαρμογή για τον Υπολογισμό του κόστους εργασιών και έργων
  5. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Έργων
  6. Εφαρμογή για την Εσωτερική Επικοινωνία και τη Διαχείριση της Καθημερινότητας
  7. Μοντέλα Πρόβλεψης
  8. Εργαλείο για την Παρακολούθηση των Αναφορών και των Δεικτών Παραγωγικότητας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Η Διαδικασία της Επικοινωνίας, κάθετα και οριζόντια
Η μεθοδολογία Επίλυσης Προβλημάτων
Τα "5 Γιατί" στην αναζήτηση του γενεσιουργού αιτίου
Τα 5 Βήματα στη λήψη των Αποφάσεων
Η Διαχείριση των μικροσυγκρούσεων στο χώρο της εργασίας
Coaching και Παρακίνηση του Προσωπικού
Πρακτικές Αναγνώρισης και Επιβράβευσης προς τους υφισταμένους
Η Διαχείριση του Χρόνου & της Καθημερινότητας
Διαχείριση Stress, η βάση για την Παραγωγικότητα – Τεχνικές και Πρακτικές
Η Διοίκηση του Προσωπικού της Παραγωγής
Πρακτικές Ασκήσεις για όλα τα ανωτέρω

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Οι καλές Πρακτικές Προγραμματισμού Εργασιών, Παραγωγής και Έργων
100 Κρίσιμα Στοιχεία για τη βελτίωση Υγείας και Ασφάλειας στην Παραγωγή
Κανόνες για τη μείωση Κόστους και την βελτίωση της Παραγωγικότητας
Η Διαχείριση της Ποιότητας των ενδιάμεσων και τελικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
Οι σωστές Πρακτικές Δειγματοληψίας, πώς επιλέγουμε το σωστό μέγεθος Δείγματος
Εργαλεία βελτίωσης των Διεργασιών: Pareto, Control Chart
Η βελτίωση της Ευταξίας στον χώρο της Παραγωγής και των Γραφείων, Σύστημα 5S. Πίνακας με Σημεία Ελέγχου
Η μέτρηση και η βελτίωση της Παραγωγικότητας
Δείκτες μέτρησης Παραγωγικότητας
Δείκτες και Εργαλεία Lean Manufacturing
Εντοπισμός Bottlenecking στη ροή των Λειτουργιών. Πώς βελτιώνουμε την απόδοση μιας Γραμμής Παραγωγής
Πρακτικές Ασκήσεις για όλα τα ανωτέρω

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:
Οι σημειώσεις του σεμιναρίου "Εκπαίδευση Εργοδηγών Παραγωγής"
Η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου

Έκπτωση 20% στη 2η συμμετοχή και έκπτωση 30% στην τρίτη και κάθε επόμενη.

Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω Ο.Α.Ε.Δ. και του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας