Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τεχνικές Αναζήτησης, Ανάλυσης, Επεξεργασίας και Παρουσίασης Δεδομένων στα Πλαίσια της Νέας Οικονομίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Αθανασιάδης Ιωάννης, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων:
• στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς
• ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές όλων των κλάδων
• ακόμα και των θεωρητικών κατευθύνσεων
• ιατρούς, δημοσιογράφους, μεσίτες, ασφαλιστές, κλπ. καθώς και σε οποιονδήποτε επαγγελματικό/ερευνητικό κλάδο απαιτείται η συλλογή δεδομένων

Περιγραφή σεμιναρίου

Πού στοχεύει
Να γνωρίσουν την επιστήμη των δεδομένων και την ανάλυσή τους (data science & data analysis) και μέσα από λογισμικό όπως το MS Excel αλλά και την ανοιχτού λογισμικού πανίσχυρη στατιστική γλώσσα R με γραφικό περιβάλλον χρήσης να αρχίζουν κάποιες στατιστικές μελέτες

Τι αναμένεται να επιτευχθεί
Να αναπαριστούν με κατάλληλα γραφικά τα συμπεράσματά τους καθώς και να γνωρίζουν τις σημαντικές τεχνικές εξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων της συσχέτισης και παλινδρόμησης (correlation and regression).
Να είναι ικανοί να διασυνδέουν τις εφαρμογές μεταξύ τους με σκοπό την δημιουργία συνοπτικής έκθεσης – μελέτης (full report).
Να υλοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων (real case studies)

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης
Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.