Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Real Estate

Εκτίμηση Ακινήτων: Βασικές Αρχές, Διαχείριση, Επένδυση και Μεσιτεία (Real Estate: Basic Principles, Management, Investment and Arranging)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Computer Start
ΑΘΗΝΑ
21/01/2022
70 Ώρες
ΑΘΗΝΑ
14/02/2022
70 Ώρες
ΑΘΗΝΑ
14/03/2022
70 Ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης, της μεσιτείας και της διαχείρισης Ακινήτων.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση της Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η αγορά των ακινήτων είναι ένας από τους βασικούς τομείς της εκάστοτε οικονομίας και απασχολεί πληθώρα επαγγελματιών. Ωστόσο στην Ελλάδα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς η οικονομική κρίση επηρέασε το επίπεδο τιμών και ταυτόχρονα ήρθαν δομικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης και οικοδόμησης των ακινήτων.
Πέραν της οικονομικής κρίσης η Ελληνική Κτηματαγορά πατροπαράδοτα αποτελούταν από τα επαγγελματικά-επενδυτικά ακίνητα που συνδέονταν άμεσα με την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας μας, τις εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά ακίνητα. Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και την αγορά κατοικίας όπου εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχει μία σύνδεση επένδυσης από Έλληνες και ξένους επενδυτές.
Σίγουρα ένα ακίνητο μπορεί να μετατραπεί είτε σε επενδυτικό όχημα ή και οικονομικό βάρος (ιδιαίτερα με την υφιστάμενη φορολόγηση) και εξαρτάται κυρίως από τις ενέργειες του ιδιοκτήτη-επενδυτή, που φυσικά θα επηρεαστούν από τις συμβουλές-μελέτες των κατάλληλων επαγγελματιών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς (Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market)
2. Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων (Basic Principles of Real Estate Valuation)
3. Αρχές Μεσιτικών Υπηρεσιών- Κτηματομεσίτης (Principles in Real Estate Services - Estate agent)
4. Διαχείριση & Επένδυση σε ακίνητα (Real Estate Management and Investment)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Διάρκεια: 90 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία (5 μήνες)
• Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class).
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Το Σεμινάριο επιδοτείται 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η Βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ)
1. Εκτίμηση Ακινήτων – Διαχείριση - Επένδυση και Μεσιτεία (Real Estate - Management - Investment and Arranging
2. Μεσίτης Ακινήτων (Real Estate)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας