Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Εκτίμηση Ακινήτων: Βασικές Αρχές, Διαχείριση, Επένδυση και Μεσιτεία - Real Estate: Basic Principles, Management, Investment and Arranging

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης, της μεσιτείας και της διαχείρισης Ακινήτων.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση της Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές σχετικά με τα ακίνητα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η αγορά των ακινήτων είναι ένας από τους βασικούς τομείς της εκάστοτε οικονομίας και απασχολεί πληθώρα επαγγελματιών. Ωστόσο στην Ελλάδα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, καθώς η οικονομική κρίση επηρέασε το επίπεδο τιμών και ταυτόχρονα ήρθαν δομικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης και οικοδόμησης των ακινήτων.

Πέραν της οικονομικής κρίσης η Ελληνική Κτηματαγορά πατροπαράδοτα αποτελούταν από τα επαγγελματικά-επενδυτικά ακίνητα που συνδέονταν άμεσα με την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας μας, τις εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά ακίνητα. Ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και την αγορά κατοικίας όπου εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια, υπάρχει μία σύνδεση επένδυσης από Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Σίγουρα ένα ακίνητο μπορεί να μετατραπεί είτε σε επενδυτικό όχημα ή και οικονομικό βάρος (ιδιαίτερα με την υφιστάμενη φορολόγηση) και εξαρτάται κυρίως από τις ενέργειες του ιδιοκτήτη-επενδυτή, που φυσικά θα επηρεαστούν από τις συμβουλές-μελέτες των κατάλληλων επαγγελματιών.

Θεματικές Ενότητες

 • Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς - Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market
 • Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων - Basic Principles of Real Estate Valuation
 • Αρχές Μεσιτικών Υπηρεσιών- Κτηματομεσίτης - Principles in Real Estate Services - Estate agent
 • Διαχείριση & Επένδυση σε ακίνητα - Real Estate Management and Investment

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια: 90 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία (5 μήνες)
 • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία η εκπαίδευση γίνεται on line ζωντανά με τηλεδιάσκεψη (e- learning)
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)":

 1. Εκτίμηση Ακινήτων: Διαχείριση, Επένδυση και Μεσιτεία (Real Estate - Management - Investment and Brokerage
 2. Μεσίτης Ακινήτων - Real Estate Agent

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.