Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Φορολογικές Υποχρεώσεις Κατοίκων Εξωτερικού και Ελλάδας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Σαφαρής Αθανάσιος
Στέλεχος Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος Υπουργείου Οικονομικών
Γιοβά Βασιλική
Υπάλληλος Δ/νσης εφαρμογής άμεσης φορολογίας Εισοδήματος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Στελέχη Επιχειρήσεων
Οικονομικούς Διευθυντές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την απόκτηση εισοδήματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υποκείμενα φόρου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Μ1)
Φορολογικός εκπρόσωπος (Μ7)
Φορολογική Κατοικία (έννοια, κριτήρια Μεταβολή κατοικίας (δικαιολογητικά, προϋποθέσεις, διαδικασία))
Διπλή κατοικία και ΣΑΔΦΕ
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Εισόδημα από συντάξεις και μισθωτή εργασία
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα-τόκοι–δικαιώματα-ενοίκια)
Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός φόρου

Φορολογική Κατοικία –Φορολογικές Διαδικασίες
Υποκείμενα Φόρου
Ορισμός Της Φορολογικής Κατοικίας
Συνήθης Διαμονή Αρ. 4 Ν. 4172/2013
Παγκόσμιο Εισόδημα Και Εισόδημα Ημεδαπής Άρθρο 3 N.4172/2013
Ορισμός Της Κατοικίας Σύμφωνα Με Τον Ν.3943/2011
Παγκόσμιο Εισόδημα –Κατοικία - Συνήθη Διαμονή- Μη Συνεργάσιμα- Προνομιακά Κράτη
Μη Συνεργάσιμα -Προνομιακά Κράτη Ν. 3943/2011
Κατοικία Κατά Τον Αστικό Κώδικα
Ορισμός Της Κατοικίας Σύμφωνα Με Το Μοντέλο Oecd
Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
Φορολογικό Μητρώο (Μ1) (Ν.4512/2017)
Φορολογικός Εκπρόσωπος (Μ7)
Φορολογική Κατοικία (Έννοια, Κριτήρια)
Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας
Μεταβολή Κατοικίας (Δικαιολογητικά, Διαδικασία)
Επικύρωση - (Apostille)
Διευκρινίσεις Σχετικά Με Τα Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας
Εξαιρέσεις Από Τη Διαδικασία Γνησιότητας
Επίσημη Μετάφραση Στην Ελληνική Γλώσσα
Διπλή Κατοικία Και ΣΑΔΦΕ
Σύζυγοι Με Ξεχωριστή Κατοικία:
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
Χρόνος Υποβολής Της Δήλωσης
Καταβολή Του Φόρου
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για Την Υποβολή Της Δήλωσης
Παραδείγματα Μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας
Τροποποιητική Φορολογική Δήλωση

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΑΔΦΕ
Ε.2147/2019 (Στην έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής, περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης).
Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
Εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης
Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης
Φορολογικοί κάτοικοι Εξωτερικού
Επιχειρηματική δραστηριότητα
Φορολόγηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα-τόκοι–δικαιώματα -εκμίσθωση ακινήτων)
Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Ε. 2018/2019 (Πίστωση εταιρικού φόρου αλλοδαπής) - Παραδείγματα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Εναλλακτική ελάχιστη φορολογία
Αντικειμενικές δαπάνες (άρθρο 31 ΚΦΕ)
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων(άρθρο 32 ΚΦΕ)
Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών (άρθρο 33 ΚΦΕ)
Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός φόρου
Ε.2008/2019
Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας

Εφαρμογή ΣΑΔΦ
Μισθοί
Συντάξεις
ΠΟΛ. 1128/2006
ΠΟΛ.1249/2015
ΠΟΛ 1006/2018
Διαδικασία Εφαρμογής
Αμοιβές Διευθυντών
Αμοιβές Σπουδαστών
Αμοιβές Καλλιτεχνών Και Αθλητών

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας