Σεμινάριο σε αίθουσα:
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες, Αγγλικά

Πρόγραμμα παρέμβασης και ειδικής αγωγής στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 'Letters'

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Ευρυμάθεια

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες, Αγγλικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αντώνιος Γατσωτής, Ειδικός παιδαγωγός Αγγλικής ως ξένη γλώσσα και υπεύθυνος και δημιουργός του προγράμματος "Letters".
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εν συνεχεία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Liverpool John Moores University. Παρακολούθησε το μονοετές πρόγραμμα ειδικευσης στην ειδική αγωγή του Παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συνεργάστηκε με το εργαστήριο της Ομάδας Ψυχοφυσιολογίας και μελέτης του ΤΕΑΠΑΙΔ όπου ξεκίνησε τη μελέτη και οργάνωση του προγράμματος ειδικής αγωγής στην ξενόγλωσση τάξη. Συνεργάζεται μέχρι σήμερα με φορείς ειδικής διαπαιδαγώγησης αλλά και τυπικής διδασκαλίας (κέντρα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης) στον τομέα της παρέμβασης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την αποκατάσταση και επανένταξή τους αργότερα σε περιβάλλον τυπικής διδασκαλίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας και ενασχολούμενους επαγγελματικά με την ξενόγλωσση εκπαίδευση (Αγγλικής γλώσσας)
Φοιτητές αντίστοιχων σχολών

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος είναι η έκθεση ,η εξοικείωση καθώς και η δυνατότητα χρήσης από τους συμμετέχοντες ενός εν δυνάμει διαφορετικού τρόπου διδασκαλίας και παρουσίασης της νέας γνώσης.
Το υλικό στο οποίο απευθύνεται η μέθοδος είναι αυτό των 4 πρώτων χρόνων της Αγγλικής γλώσσας (A’ junior, B’ junior, A’ senior και Β’ senior) ενώ κάποια μέρη του μπορούν να εφαρμοστούν και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Μέσα από τον διάλογο και την ενεργό συμμετοχή, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, το σεμινάριο αυτό ευελπιστεί να προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα, την αναγκαία γνώση αλλά και το κίνητρο για τη μετεξέλιξη της γνώσης αυτής σε μια μετέπειτα εν δυνάμει διδακτική εμπειρία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εκπαίδευση επάνω στο πρόγραμμα ειδικής αγωγής και παρέμβασης «letters» είναι η μετεξέλιξη του σεμιναρίου επάνω στην Ειδική αγωγή και παρέμβαση στη διδασκαλία της Αγλικής ως ξένης γλώσσας που παρείχε το κέντρο ειδικής αγωγής Ευρυμάθεια μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018.
Η εκπαίδευση επάνω στο προαναφερθέν πρόγραμμα διαρκεί 15 ώρες ενώ θα ολοκληρωθεί σε βάθος τριών ημερών κατά τη διάρκεια των οποίων θα καλυφθούν όχι μόνο θεωρητικά αλλά και κατά βάση πρακτικά στοιχεία του τρέχοντος προγράμματος με σκοπό οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις χρήσης και χορήγησης της συγκεκριμένου μεθόδου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέρος Α’ Θεωρητικό
• Ειδική αγωγή στην ξενόγλωσση τάξη: Πως αυτή εφαρμόζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Είδη παρέμβασης στη διαδικασία της μάθησης: Εσωτερική και εξωτερική παρέμβαση.
• Βασικοί στόχοι του προγράμματος και χρονικά πλαίσια.
- Dyslexia friendly environment: ορισμός, δόμηση και συμβολή στην ξενόγλωσση τάξη.
- Πολυαισθητηριακή προσέγγιση: εφαρμογές στην διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
- Motivation: Είδη και λειτουργίες. Ο ρόλος που διαδραματίζει στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
• Μνήμη: επεισοδιακή VS σημασιακή μνήμη. Πως η εναλλαγή εξυπηρετεί τη μάθηση
• Ανατρεπτικοί και ευνοϊκοί παράγοντες στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό κοιωνικό και γλωσσικό περιβάλλον.
• Από τη πράξη στη θεωρία

Μέρος Β’ Πρακτικό Vocabulary and Reading lesson plan)
• Πιθανές δυσκολίες που συναντάει ένας εκπαιδευτικός στην γενική και στην ειδική αγωγή-αιτίες
• Word-lists: students’ nightmare
• Ορθογραφία
• Ανάγνωση: προβλήματα αποκωδικοποίησης ή απλώς ελλείπεις γνώσεις
• Δόμηση lesson plan Vocabulary and Reading lesson
- Υλικά
- Χορήγηση μεθόδου
- Δραστηριότητες (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
- Εργασία για το σπίτι (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
- Χρονικά όρια: Vocabulary & Reading σε ένα ή δύο μαθήματα;
• Workshop: θεωρία εν τη πράξη σε μία εικονική τάξη
- Brain storming: Reading-Vocabulary / Vocabulary-Reading?
- Δόμηση lesson plan
- Εφαρμογή
- Αξιολόγηση (πιθανές αποκλίσεις, εναλλακτικές προτάσεις)

Μέρος Γ’ Πρακτικό (Grammar)
• Πιθανές δυσκολίες που συναντάει ένας εκπαιδευτικός στην γενική και στην ειδική αγωγή-αιτίες
• Χρήση επεισοδιακής ή/και σημασιακή μνήμη: η σημασία της σωστής επιλογής
• Μύθος: η σημασία του στην εσωτερίκευση της πληροφορίας
• Μνημονικά σχήματα: που, πότε και γιατί
• Δόμηση lesson plan: Grammar lesson
- Υλικά
- Επιλογή φαινομένων: χαρακτηριστικά, δυσκολίες που παρατηρούνται, ανάγκες που προκείπτουν.
- Δραστηριότητες διαφοροποίησης (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)-εργασίες ανά ομάδες.
- Εργασία για το σπίτι (ανάγκες-στόχοι-αποτελέσματα)
- Συνέπεια στη διδασκαλία αλλά και στην επανάληψη: ανάγκη συντονισμού με το ευρύτερο περιβάλλον του μαθητή (γονείς-σχολείο)
• Workshop: θεωρία εν τη πράξη σε μία εικονική τάξη
- Σειροθέτηση φαινομένων: επιτακτική ανάγκη ή άσκοπη λεπτομέρεια;
- Δόμηση lesson plan
- Εφαρμογή
- Αξιολόγηση (πιθανές αποκλίσεις, εναλλακτικές προτάσεις)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα δοθούν σημειώσεις και βιβλιογραφία καθώς και το συνοδευτικό σύγγραμμα του προγράμματος "Letters"

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως 25 Οκτωβρίου 2019

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής: 170€
Οι τιμές σε έκδοση τιμολογίου επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 24%

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας