Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Πωλήσεις - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/06/2024
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν, όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την ικανότητά τους να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες. Η έμφαση του σεμιναρίου δίδεται στα softskills λόγω του καίριου ρόλου που επιτελεί ο Πωλητής στο χώρο εργασίας του αλλά...

Βρείτε σεμινάρια για Πωλήσεις | ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διευρύνετε τις επαγγελματικές σας γνώσεις και αυξήστε την αποδοτικότητά σας στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Τα σεμινάρια για πωλήσεις δίνουν έμφαση στα softskills, καθώς ο πωλητής τα χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο στην επίτευξη των προσωπικών του στόχων και της εταιρίας. Συνεπώς, τα σεμινάρια αυτά βοηθούν τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν και να χειρίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις καταστάσεις που προκύπτουν σε ένα πωλητή και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό προβάδισμα στη αγορά εργασίας.