Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: OHSAS / Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία - ΑΘΗΝΑ (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 03/04/2023
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες: Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 45001:18. Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις...