Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Εσωτερικός Έλεγχος (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 22/09/2022
Ο πιο αναγνωρισμένος παγκοσμίως επαγγελματικός τίτλος στον Εσωτερικό Έλεγχο. Ο τίτλος αποκτάται απευθείας από το Institute of Internal Auditors (IIA / www.theiia.org) των ΗΠΑ μετά από επιτυχία σε διεθνείς εξετάσεις (και σχετικής προϋπηρεσίας δύο ετών)...
Διοργανωτής: Altium Training