Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Περιποίηση Προσώπου / Σώματος (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/02/2023

Αισθητική προσώπου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06/02/2023
Το πρόσωπο είναι ο καθρέπτης μας. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι με την ολοκλήρωσή του,ο σπουδαστής να έχει διδαχθεί από Επαγγελματία Αισθητικό τις βασικές αρχές περιποίησης του προσώπου αναδεικνύοντας το στο μέγιστο βαθμό....
Κ.Δ.Β.Μ. ΔΕΛΤΑ 360