Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Visual Merchandising (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 24/08/2022
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: η κατανόηση η οργάνωση και η δημιουργία του decor για βιτρίνα καταστημάτων, εμπορικών χώρων, τοποθέτηση και προβολή προϊόντων. Ο Στόχος της εκπαίδευσης είναι: να είναι σε θέση να καταλάβει απόλυτα τις επιθυμίες και ...
Διοργανωτής: StartLearn
ΑΘΗΝΑ 10/10/2022
Το πρόγραμμα σπουδών Visual Merchandising & Retail Management αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη με αισθητική καλλιέργεια, εξαιρετικές γνώσεις σχετικές με τη διακόσμηση βιτρινών και καταστημάτων, καθώς και τη διαμόρφωση χώρων μικρής...
Διοργανωτής: AKTO - Art & Design
ΑΘΗΝΑ 24/10/2022

Visual Merchandising

ΑΘΗΝΑ
24/10/2022
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού στον τομέα του Visual Μerchandising (VM), τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία βιτρίνας, τους κανόνες, τους μηχανισμούς καθώς επίσης και τα μέσα ...
Διοργανωτής: AKTO - Art & Design