Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Ψυχολογία - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (10)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/02/2023
Το παρόν σεμινάριο έχει στόχο να διευρευνήσει την έννοια της αυτο-φροντίδας ως ένα μέσο πρόληψης κατά της ψυχικής και σωματικής νόσου, αλλά και ως μια υποστηρικτική μορφή θεραπείας όταν τα πράγματα έχουν ήδη διαταραχθεί...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/02/2023
Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. Ο σκοπός του εν λόγω σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας της ψυχικής ανθετικότητας, δίνοντας έμφαση στην εξελικτική πορεία ανάπτυξής της...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/02/2023
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν: α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συμβουλευτικής, γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμο...
Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/02/2023
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιάσουμε τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να μιλάμε ανοιχτά για τις απώλειές μας- ένα θάνατο, ένα διαζύγιο, μια σοβαρή ασθένεια, βρίσκοντας τρόπους να διαχειριζόμαστε το πένθος και τα έντονα συναισθήματα που προκύπτουν...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/02/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις τεχνικές της Σχολικής Διαμεσολάβησης, ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από πραγματικά περιστατικά, καθώς και να εξοικειωθούν με βασικά κομμάτια της διαδικασίας...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/02/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση της επίδρασης του άγχους στις σωματικές λειτουργίες, η αναγνώριση της σημασίας του ψυχικού παράγοντα στις σωματικές εκδηλώσεις, καθώς επίσης και η παρουσίαση κάποιων βασικών αρχών για την αντιμετώπιση...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/02/2023
Το HPD στη Συμβουλευτική και Ψυχολογία αποτελεί το μοναδικό Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών που συνδυάζει γνώση στην επιστήμη της Ψυχολογίας και στις δεξιότητες & τεχνικές της Συμβουλευτικής....
Mediterranean Professional Studies
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/02/2023
Το πρόγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό, το οποίο καλύπτει εισαγωγική κατάρτιση στη θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρουσίαση των αρχών που διέπουν τη συμβουλευτική, παρέχει εκπα...
Mediterranean Professional Studies
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/02/2023
Το Professional Diploma στη Συμβουλευτική Σχέσεων & Ζευγαριών είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που προετοιμάζει τους σπουδαστές με την απαραίτητη γνώση της θέσης ενός υγιούς «Εγώ» μέσα στο «Εμείς» και εξετάζει πώς οι πρώιμ...
Mediterranean Professional Studies
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/02/2023
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει μια διεξοδική κάλυψη των θεωριών της ψυχαναλυτικής-ψυχοδυναμικής προσέγγισης, μέσω των οποίων θα εξερευνηθεί η εφαρμογή της, τόσο στο κλινικό περιβάλλον, όσο και στον πολιτισμό και την κοινωνία. ...
Mediterranean Professional Studies