Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Εκπαίδευση - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/02/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις τεχνικές της Σχολικής Διαμεσολάβησης, ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από πραγματικά περιστατικά, καθώς και να εξοικειωθούν με βασικά κομμάτια της διαδικασίας...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/02/2023
Τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που διαπερνούν τον ευρύτερο Ευρωμεσογειακό χώρο έχουν δημιουργήσει νέες, ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις για τις χώρες υποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς μάλιστα οι ροές μεταναστών ...
Mediterranean Professional Studies
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/02/2023
Στην Ελλάδα, ο τομέας της Ειδικής Αγωγής παρουσιάζει σταθερή μετατόπιση, εξαιτίας της αυξημένης εστίασης στη φύση της ισότητας, της ποικιλομορφίας, της συμπερίληψης, καθώς και του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, ...
Mediterranean Professional Studies