ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 31/10/2009
Σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας και των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο, Διαθεματική προσέγγιση και σχέδια εργασίας Μεθοδολογία, Aξιολόγηση, Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας και μαθηματικών, ανά ...
ΑΘΗΝΑ 31/10/2009
Με τη θεατρική εμψύχωση οι συμμετέχοντες θα μπουν στον κόσμο του Αυλητή του Χάμελιν που θα γίνει η αφορμή για να ζωντανέψουν, μέσα από τη δράση και το στοχασμό, προσωπικές καταστάσεις οι οποίες θα τους δώσουν την ευκαιρία να εξ...
ΑΘΗΝΑ 31/10/2009
Τα πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία αποτελούν ένα νέο θεσμό, ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμεύσει τόσο ως μοχλός αναβάθμισης για την ίδια την εκπαίδευση, όσο και ως πεδίο έκφρασης, δημιουργικότητας των παιδιών....
ΑΘΗΝΑ 31/10/2009
Βασικές έννοιες και αρχές του ΔΕΠΠΣ,Τα βασικά στοιχεία ενός Αναλυτικού Προγράμματος, Στρατηγικές Διδασκαλίας Η μέθοδος project, Θεματικές Προσεγγίσεις, Ο σχεδιασμός του χώρου (γωνιές, υλικά και βασικός εξοπλισμός), Το παιδαγωγ...
ΑΘΗΝΑ 24/10/2009
Διεξάγεται επίσης: ΛΑΡΙΣΑ
Η συγκεκριμένη επιστημονική ημερίδα εστιάζει πολύπλευρα σε δυο κομβικά θέματα της ειδικής αγωγής με στόχο να επιμορφώσει επαρκώς τους συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία τα οποία θα αναλυθούν....
ΑΘΗΝΑ 24/10/2009
Στο εργαστήριο αυτό θα ασχοληθούμε με τη γραφή των ήχων και της μουσικής. Η χρήση της γραφικής παρτιτούρας στην αρχή της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών είναι μια δημιουργική διαδικασία. Πολλές φορές στην προσέγγιση Ορφ η δημι...
ΑΘΗΝΑ 24/10/2009
Γιατί «Εργασία σε Ομάδες στη Σχολική Τάξη»?, Σχεδιάζοντας μια Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Βοηθώντας τους Μαθητές να Καλλιεργήσουν Κοινωνικές Δεξιότητες, Βοηθώντας τους Μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις μαζί, Αξιολόγηση της Εργασία...
ΑΘΗΝΑ 20/10/2009
Στόχος των σεμιναρίων είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε τεχνικές και μεθόδους θεατρικής αγωγής προκειμένου να τις εφαρμόσουν στη σχολική ζωή: • αναλυτικό πρόγραμμα, • ευέλικτη ζώνη, • εκπαιδευτικά προγράμματα, • σχολικές ...
ΑΘΗΝΑ 19/10/2009
Σε αυτό το Ετήσιο Σεμινάριο θα δοθεί η ευκαιρία στους νηπιαγωγούς & εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές παιδαγωγικών & θεατρικών σπουδών, θεατρολόγους, ηθοποιούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και σε όσους ασχολούνται με πα...
ΑΘΗΝΑ 18/10/2009
Σε αυτό το σεμινάριο παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους θεατρολόγους αλλά και σε όσους έρχονται σε παιδαγωγικό επίπεδο με τα παιδιά να γνωρίσουν μέσα από: • τα...
ΑΘΗΝΑ 17/10/2009
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα μυστικά της λεξικογραφίας, το ρόλο των λεξικών στην παιδεία και στη μόρφωση, καθώς και τις κυριότερες τεχνικές σύνταξης και παραγωγής λεξικών (έντυπων και ηλε...
ΑΘΗΝΑ 16/10/2009
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι βασικές μεθοδολογικές αρχές της δημιουργίας διαλεκτικών λεξικών με έμφαση τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Θα γίνει σύντομη αναφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαλέκτων και στους τρ...
ΑΘΗΝΑ 14/10/2009
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχει το Διαδίκτυο μέσω ηλεκτρονικών λεξικογραφικών πόρων (λεξικών, εγκυκλοπαιδειών, ειδικών μηχανών αναζήτησης σε λεξικά ή συλλογές κειμένων κτλ.) στην υπη...
ΑΘΗΝΑ 12/10/2009
Η Ε.Ε.Φ ανακοινώνει ότι συνεχίζει αυτή την δραστηριότητα που αποσκοπεί στην επιμόρφωση των πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών είναι Γενική Διδακτική - Ειδική Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Ψυχ...
ΑΘΗΝΑ 10/10/2009
Το σεμινάριο εξετάζει τη σχολική μονάδα ως βασικό φορέα της Δια βίου μάθησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Εστιάζει στο ρόλο του διευθυντή ως επιμορφωτή και αναπτύσσει τεχνικές ανίχνευσης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπα...
ΑΘΗΝΑ 05/10/2009
* Ήθελα απλώς ή απλά να σου μιλήσω; * Κατ’ αρχάς ή κατ’ αρχήν τον συμπάθησα; * Θα αποτανθώ ή αποταθώ στον υπεύθυνο; * Πρέπει να σου εφιστήσω ή επιστήσω την προσοχή; Αν και είμαστε φυσικοί ομιλητές της Ελληνική...
ΑΘΗΝΑ 30/09/2009
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης), διοργανώνουμε Ετήσιο Σεμινάριο στην ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ το οποίο θα ξεκινήσει τέλος Σεπτεμβρίου του 2009....
ΑΘΗΝΑ 30/09/2009
Η Νοηματική Γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ Κωφών-Βαρήκοων, Τμήματα Ένταξης και γενικά σχολεία. η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει αναγνωρισθεί ως πρώτη γλώσσα για την επικοινωνία ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας