ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 11/10/2010
Η έννοια και ο ορισμός της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, Μαθητής και Αναλυτικό Πρόγραμμα: Οι κεντρικοί άξονες στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Σκοποί και Στόχοι της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Διαφο...
ΑΘΗΝΑ 09/10/2010
Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις κυριότερες τεχνικές σύνταξης και παραγωγής ερμηνευτικού λεξικού της νέας ελληνικής (έντυπου και ηλεκτρονικού)....
ΑΘΗΝΑ 02/10/2010
Μαθησιακές Δυσκολίες: Από τους μύθους της θεωρίας στην επίλυση των καθημερινών Προβλημάτων, Οι ιδιατερότητες του Εκπαιδευτικού Υλικού για Παιδιά και Εφήβους με ΜΔ, Η χρήση του Εκπαιδευτικού Υλικού από Εκπαιδευτικούς και Γονείς....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/09/2010
Διεξάγεται επίσης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Η συγκεκριμένη επιστημονική ημερίδα εστιάζει πολύπλευρα σε δυο κομβικά θέματα της ειδικής αγωγής, με στόχο να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναλυθούν διεξο...
ΑΘΗΝΑ 25/09/2010
O εκπαιδευτικός, τη σημερινή εποχή, και συγκριτικά με άλλους επαγγελματίες, χάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τον ενεργό επιστημονικό και παιδαγωγικό του εξοπλισμό, λόγω της ραγδαίας, ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και τ...
ΑΘΗΝΑ 18/09/2010
Η Νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Δομές Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, Παρουσίαση των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ΕΑΕ, Μαθησιακές Δυσκολίες: Από τη Θεωρητική Προσέγγιση στην Καθημερινή Αντιμετώπιση, Ειδικοί Παιδαγω...
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το εκπαιδευτικό λογισμικό, να γνωρίσουν πώς να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες eLearning, πώς να φτιάχνουν και να διαχειρίζονται μαθήματα και τάξεις σε eLearni...
ΑΘΗΝΑ 06/09/2010
Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και δόκιμους δημοσιογράφους και κειμενογράφους, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για το δημοσιογραφικό λόγο και θέλουν να βελτιώσουν τη γραπτή τους έκφραση. Έχει στόχο να διερευνήσει τι...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/06/2010
Η βιωματική μάθηση είναι αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματική από την κλασσική εκμάθηση γνωστικής ύλης και δεξιοτήτων: ο μαθητευόμενος δοκιμάζει έμπρακτα το αντικείμενο και βιώνει ο ίδιος/η ίδια το περιεχόμενό του. Ο ενεργός αυτός ...
ΑΘΗΝΑ 16/05/2010
Άναρθρες κραυγές, στοχευμένοι ήχοι, ασύνδετες λέξεις, δημιουργία προτάσεων, εκφορά συγκροτημένου λόγου. Η πορεία της γλώσσας από τη γέννηση του ανθρώπου ως την ωρίμανσή του. Ένα παιχνίδι λέξεων, συμβολισμών και έκφρασης που οργ...
ΑΘΗΝΑ 09/05/2010
Η παιγνιοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η οποία χρησιμοποιεί ως θεραπευτικό μέσο το παιχνίδι. Θα επεξεργαστούμε σ’ αυτή την ημερίδα τους τρόπους που μπορούμε να παίξουμε μέσα από το αισθησιοκινητικό, το προβολικό...
ΑΘΗΝΑ 02/05/2010
Το θεατρικό παιχνίδι ως εκπαιδευτική μεθοδολογία και εργαλείο που προωθεί, μεταξύ άλλων, τη σωματική έκφραση, την απελευθέρωση και την επικοινωνία, αποτελεί μέσα στη σχολική τάξη τόσο ένα εργαλείο ‘διάγνωσης’ στα χέρια του εκπ...
ΑΘΗΝΑ 30/04/2010
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (corpus) στο σχεδιασμό, στη δημιουργία, στη βελτίωση και στην αξιολόγηση των σύγχρονων λεξικών. Θα συζητηθεί η σύνδεση...
ΑΘΗΝΑ 28/04/2010
Στο εργαστήριο αναλύεται το παράδειγμα σύνταξης λεξικού όρων γλωσσολογίας, και ειδικότερα αναλύονται τα κριτήρια μεταφοράς, επιλογής ή/και δημιουργίας ισοδύναμης ορολογίας, με παράλληλη εφαρμογή/εξάσκηση σε επιλεγμένο σώμα κειμ...
ΑΘΗΝΑ 28/04/2010
Σχολικές γιορτές: γιορτές πολιτισμού, Τα λογοτεχνικά κείμενα και η εμπλοκή τους στις σχολικές εκδηλώσεις, Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών κειμένων, Η προετοιμασία των παιδιών, Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, Η συνεργασία με τους γονε...
ΑΘΗΝΑ 26/04/2010
Η δομή, οι λειτουργίες και οι ρόλοι της σύγχρονης οικογένειας, Οι κοινωνικές αλλαγές: ο κόσμος της μετάβασης, η χαλάρωση των κοινωνικών δεσμών, οι κοινωνικές αναταραχές, η ελλιπής κοινωνική προστασία, η παγκοσμιοποίηση και οι ν...
ΑΘΗΝΑ 25/04/2010
Στην ημερίδα αυτή θα δούμε μαζί με βοηθό την μουσική 1) πώς θα γνωρίσουμε το σώμα μας δημιουργώντας μια σύνθεση κινήσεων 2) παίρνοντας μια ιστορία βήμα βήμα να την αποδώσουμε σαν ομάδα ώστε να μας οδηγήσει σε μια χοροθεατρική π...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/04/2010
Η έννοια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγισης, Η έννοια της σεξουαλικής ταυτότητας, Η διαμόρφωση της σεξουαλικής ταυτότητας στα ΑμΕΑ, Η διαμόρφωση της σεξουαλικής ταυτότητας στα παιδιά, Πως και πότε μιλάμε στα παιδιά για τη σεξουαλι...
Στο πλαίσιο των σύγχρονων διαθεματικών προγραμμάτων σπουδών, η μουσική μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην εκπαίδευση των παιδιών είτε ενισχύοντας το κίνητρο μάθησης είτε συμβάλλοντας άμεσα στους στόχους άλλων διδακτι...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/04/2010
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Στην ημερίδα θα παρουσιάσουμε το ιατρικό, το κοινωνικό και γλωσσολογικό μοντέλο προσέγγισης της κώφωσης, τη σχέση ακοής και ομιλίας, την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη σχέση της με τα γραπτά ελληνικά, το ρόλο της οικογένειας...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας