ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/02/2013
Με την προσέγγιση αυτή αναπτύσσεται η κατάκτηση των αριθμών σε καθένα από τους τρεις τρόπους (αραβική μορφή, λεκτική μορφή, αναλογική ή ποσοτική μορφή) και αφετέρου στην ικανότητα μετάβασης από την μια μορφή στην άλλη, ανάλογα ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/02/2013
Η συμβολή της Εκπαιδευτικής Νευροεπιστήμης στο πεδίο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ) έγκειται: α) στην καλύτερη κατανόηση του φαινοτύπου τους, β) στην τεκμηρίωση της βιολογικής τους βάσης, γ) στην έγκαιρη ανίχνευση και δ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/02/2013
Το σεμινάριο θα ενημερώσει τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές και θα προσφέρει εξειδικευμένη γνώση στην αξιολόγηση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από το πρίσμα της νευροψυχολογίας κ...
ΑΘΗΝΑ 02/02/2013
Προβλήματα διαφοροδιάγνωσης - Ανακοίνωση του θεραπευτικού σχήματος στους γονείς. Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος - Συνεργασία με τον δάσκαλο του σχολείου......
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νοητική υστέρηση, τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή και τις επιπτώσεις της σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο....
ΑΘΗΝΑ 26/01/2013
Η ημερίδα έχει ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με θέματα όπως: Η συμβολή της τέχνης τόσο στην επεξεργασία και στη μετάπλαση του γνωστικού υλικού σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, όσο και στην ενίσχυση της θετικής εικ...
23/01/2013
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Συνδεσμολογία, Εργαλειοθήκες, Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού με τα λογισμικά του κάθε πίνακα....
ΑΘΗΝΑ 19/01/2013
Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξης των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες - Ενίσχυση του αισθήματος αυτοεκτίμησης & αυτό-αποτελεσματικότητας. Οι μαθησιακές δυσκολίες, ενώ φαίνεται ότι εμφανίζονται σε ένα άτομο, ωστόσο αποτε...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/01/2013
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, ηθοποιούς, θεατρολόγους, σπουδαστές θεατρικών σχολών, ψυχολόγους, ειδικούς ανθρωπιστικών και επικοινωνιακών επαγγελμάτων και σε όλους όσους αναζητούν ...
Σκοπός της ομάδας είναι η ενημέρωση για τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η σεξουαλική αγωγή των παιδιών και των εφήβων και η στήριξη γονέων και εκπαιδευτικών....
Είναι γεγονός ότι τα παιδιά σήμερα έρχονται σε επαφή στην καθημερινή τους ζωή με ένα εύρος τεχνολογικών επιτευγμάτων πολύ πριν φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο. Το σημερινό σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, δεν θα μπορούσαν να αγνοούν αυτ...
ΑΘΗΝΑ 12/01/2013
Εκπαιδεύοντας και ενισχύοντας το άτομο που αναλαμβάνει την οργάνωση της μελέτης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Όσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση στην πορεία εξέλιξης των μαθησιακών δυσκολιών, άλλο τόσο ...
ΑΘΗΝΑ 10/01/2013
Η κατανόηση της φύσης και της έκφρασης της σεξουαλικότητας στα άτομα με Ν.Υ., η αναζήτηση τρόπων στήριξης και καθοδήγησης των ατόμων που ασχολούνται με τη φροντίδα των ατόμων αυτών και η υπόδειξη ενός κατάλληλου πλαισίου παρέμβ...
Σκοπός του σεμιναρίου για τη ΔΕΠΥ είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη διαταραχή, τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει την καθημερινή ζωή των παιδιών και του οικογενειακού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος, καθώς και τους...
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, ποιες οι αιτίες και ποιοι οι τρόποι αντιμετώπισης τους....
ΑΘΗΝΑ 16/12/2012
Όταν το σχολείο χρειάζεται το Θεατρικό Παιχνίδι. Όταν το θεατρικό παιχνίδι μπαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κύκλοι , γράμματα , σημεία στίξης , τρίγωνα , γραμμές , σύμφωνα , φωνήεντα , χρώματα , τάξη , πειθαρχία , όρια , κ...
ΑΘΗΝΑ 16/12/2012
Στόχος του σεμιναριού είναι η κατανόηση της φύσης της νοητικής υστέρησης, η προσπάθεια ταξινόμησης της, η διερέυνηση της αιτιολογίας της, ο καθορισμός του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και η επεξεργασία ειδικών εκπαιδευτικώ...
ΑΘΗΝΑ 15/12/2012
Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας καλούνται να έχουν εκτός από τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης υπολογιστών, εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν εύχρηστα και δυναμικά εργαλεία για να δ...
ΑΘΗΝΑ 15/12/2012
Τα σημερινά παιδιά, εξοικειωμένα με τη διάδραση στα περισσότερα παιχνίδια που παίζουν, δεν αρκούνται στην παθητική παρακολούθηση μιας θεατρικής πράξης. Με τις τεχνικές του διαδραστικού θεάτρου μπαίνουν τα ίδια στη δράση, επηρεά...
ΑΘΗΝΑ 08/12/2012
Μουσικές δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά που μπορούν να τροφοδοτούν καθημερινά το ενοποιητικό πρόγραμμα του νηπιαγωγού, του δασκάλου, του εμψυχωτή, του μουσικού. Σ’ αυτό το βιωματικό ταξίδι δίνεται η δυνατότητα στ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας