ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό την κατανόηση και ανάπτυξη των κλινικών ικανοτήτων γύρω από τις εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές. Παρουσιάζονται κύριες αιτίες και ταξινόμηση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών καθώς και η σχέση ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μελέτη των Γλωσσικών Διαταραχών, καθώς επίσης η εξοικείωση με τις μεθόδους αξιολόγησης και ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης. Στόχος του σεμιναρίου είναι η αποσαφήνιση των όρων γ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Η λεπτομερής ενημέρωση για τα προβλήματα που εμφανίζονται στα παιδιά με Μ.Δ. –Δυσλεξία στο γραπτό λόγο, με μελέτη των γραφοσυμβολικών χαρακτηριστικών κ δεξιοτήτων, καθώς κ των δυσκολιών της κατάκτησης αυτών. Η περιγραφή της δυσ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής μελέτη της ειδικής κατηγορίας των μαθητών με αυξημένες νοητικές και μαθησιακές ικανότητες. Οι μαθητές αυτοί φοιτούν στα γενικά σχολεία, αλλά χρειάζονται διαφοροποιημένη εκπαίδευση. Οι εκ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καλύτερη γνώση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που απορρέουν από την Ειδική Γλωσσική Διαταραχή....
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η λεπτομερής μελέτη της Δυσαριθμησίας ως Ειδικής Μαθησιακής Διαταραχής. Οι μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά είναι μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες κεντρικής αιτιολογίας και για αυτό το λόγο χρειάζ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Αναφορά στην ιστορική ανασκόπηση, αλλά κ στις σύγχρονες απόψεις κ τάσεις για άτομα με Μ.Δ. Λεπτομερής ενημέρωση για θέματα Μ.Δ. γενικών κ ειδικών (δυσλεξία). Γονείς κ εκπ/κοι είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ενδείξεις κ συμπτώματα...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Στόχοι του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τον όρο «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή», να ενημερωθούν για τις θεραπευτικές και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στον Αυτισμό και να εκπαιδευτούν στο σχεδιασμό εξατομικευ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για τον όρο «Παιδαγωγική της Ένταξης» και την ενταξιακή εκπαίδευση των μαθητών με ε.ε.α. στο γενικό σχολείο, το οποίο οφείλει μέσα από πρακτικές ένταξης, να άρει τους φόβους και τις προκα...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η μελέτη των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και η εξέταση της αξιολόγησης και της εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με τέτοιου είδους δυσκολίες. Επιδιώκεται η συνολική μελέτη των Ειδικών Μαθησιακών Δ...
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Η απόκτηση γνώσης και ο εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας, μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισής, που αποβλέπει σε μια δημιουργικότερη, και αποτελεσματικότερη διδασκαλία, της μουσικής κατά τα προ-σχολικά και σχολικά χρόνια....
ΑΘΗΝΑ 09/09/2013
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν , πώς μέσα από την τεχνική του μουσικού αυτοσχεδιασμού και τις τεχνικές και τα παιχνίδια του Θεατρικού Παιχνιδιού και της σωματικής έκφρασης μπορούν να καταφέρουν να δη...
ΑΘΗΝΑ 07/09/2013
Ο λόγος και η επικοινωνία είναι αυθόρμητες κα αυτόματες διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζουμε καθημερινά σε όλες τις συναναστροφές μας με τους οικείους, τους συναδέλφους τους φίλους μας. Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η αξιολόγ...
ΑΘΗΝΑ 07/09/2013
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη νοημοσύνη και τη νοητική υστέρηση, τις δυσκολίες που προκύπτουν από αυτή και τις επιπτώσεις της σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/06/2013
Ως αντικειμενικοί στόχοι του προγράμματος ορίζονται: (α) η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των εννοιών της συσχέτισης και της αιτιώδους σχέσης (β) η εξάσκηση στο σχεδιασμό δομημένων ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν σχέσεις αιτι...
ΧΑΝΙΑ 07/06/2013
Το σεμινάριο αυτό αφορά στη χρήση του παιχνιδιού ως μέσο ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Το υλικό του είναι δομημένο έτσι ώστε να παρουσιαστεί βιωματικά και να μπορεί να εφαρμοσ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/06/2013
Το «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ σειρά ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ γνωριμίας με την μέθοδο του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ με ένα πρόγραμμα7 εξάωρων ημερίδων (Από Δεκέμβριο 2012 έως Ιούνιο 2013.)...
Το πρόγραμμα πιστοποίησης Α' επιπέδου έχει σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Η ολοκλήρωση του και η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμ...
ΑΘΗΝΑ 26/05/2013
Το σώμα που κατοικούμε δεν είναι μόνο σάρκα. Έχει μνήμη, ψυχή, κίνηση, καρδιά, συναίσθημα. Το κάθε ένα ξεχωριστά έχει την αξία του και όλα μαζί αποτελούν το 'όλον'. Ας θυμηθούμε το πως ήμασταν τότε, τι θεωρούσαμε σημαντικό, πο...
ΑΘΗΝΑ 25/05/2013
Στη συγκεκριμένη ημερίδα παρουσιάζεται εισαγωγικά η πορεία της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης στους τομείς της φωνολογίας, του λεξιλογίου, του συντακτικού, της μορφολογίας και της πραγματολογίας καθώς και οι μη-γλωσσικές ικανότητε...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας