ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 31/05/2017
Λειτουργικοί τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας γονέων - παιδαγωγού. Δυσκολίες – εμπόδια ως πρόκληση μάθησης και εξέλιξης. Όρια ρόλου....
ΑΘΗΝΑ 29/05/2017
Ο τρόπος διδασκαλίας της μουσικής στην πρώτη σχολική ηλικία στην πραγματικότητα δε διαφέρει σε περιεχόμενο από τη διδασκαλία σε οποιαδήποτε ηλικία, παρά μονο σε ένα βασικό πράγμα: τη διδασκαλία αυτή καθεαυτή, το βιωματικό της χ...
ΑΘΗΝΑ 28/05/2017
Στη δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση με θέμα το Project Based Learning, οι εκπαιδευτικοί θα χρησιμοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις τεχνικές της πρώτης συνάντησης, για να σχεδιάσουν τα δικά τους ολοκληρωμένα projects, που ...
ΑΘΗΝΑ 27/05/2017
Ποιο είναι το κλειδί για να "ξεκλειδώσουμε" το δυναμικό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ή με αυτισμό (ΔΑΦ); Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μαθαίνουν πολύ πιο αποτελεσματικά με τη βοήθεια των εικόνων. Τι...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/05/2017
Γνωριμία με τα θεραπευτικά οφέλη της χρήσης του αλόγου ως θεραπευτικού διαμέσου. Οι προκλήσεις στην εφαρμογή της ως επιχειρηματική πρωτοβουλία. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25/05/2017
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες ...
ΑΘΗΝΑ 20/05/2017
Θα μιλήσουμε για το θέατρο ως εργαλείο για τις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες, για τη δομή και τους στόχους της διαδικασίας....
ΑΘΗΝΑ 14/05/2017
Με αφορμή ένα παραμύθι και μέσα από όλες τις μορφές τέχνης (θέατρο, εικαστικά και μουσική) θα επεξεργαστούμε τρόπους προσέγγισης των συναισθημάτων. Ένα σεμινάριο που αφορά όλους όσους θέλουν να δούνε τον εαυτό τους ......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12/05/2017
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου, μετά το πέρας του προγράμματος, να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές υπ...
ΑΘΗΝΑ 07/05/2017
Η δημιουργία μιας παράστασης, επαγγελματικής ή μη, περνάει από πολλά στάδια που οργανώνει πρωταρχικά ο σκηνοθέτης, μοναχικά και ερευνητικά για να προχωρήσει στη συνεργασία με την ομάδα του. Θα μοιραστεί μαζί τους την ιδέα-όραμά...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2017
Τα σχέδια εργασίας αποτελούν μεθοδευμένες συλλογικές μορφές δράσεων με σαφείς στόχους και συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης των μαθητών. Αποσκοπούν στην πολυεπίπεδη διασύνδεση της σχολικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις τη...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2017
Διεξάγεται επίσης: ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΘΗΝΑ
Η Νεοελληνική Γλώσσα πέραν του στενού και οριοθετημένου περιβάλλοντος της ως σχολικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σηματοδοτεί την ιστορία, τον πολιτισμό, την προέλευση, την επάρκεια στη γνώση και στην ε...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/05/2017
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση συνοδών/ εκπαιδευτών σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του συνοδού/ εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικ...
ΒΟΛΟΣ 02/05/2017
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης του αλλόγλωσσου πληθυσμού στην Ελλάδα και των αναγκών γλωσσικής του εκπαίδευσης. Στόχος του...
ΑΘΗΝΑ 09/04/2017
Αφορά στις δεξιότητες μελέτης που πρέπει να διαθέτει ένας φοιτητής. Στόχος είναι να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε, πώς θα πρέπει να μελετάμε σωστά και ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε για να αντεπεξέλθουμε στις ακαδημαϊκές απ...
ΑΘΗΝΑ 02/04/2017
Τα Ηχομαγειρέματα είναι μαγικές συνταγές για εκλεκτά ακούσματα. Είναι κάτι σαν το... παστίτσιο! Κάθε υλικό του μπορεί να φαγωθεί μόνο του, αλλά μόνο όλα μαζί συνθέτουν τη θεσπέσια αρμονία του. Στις τέσσερις ώρες του Σεμιναρίου ...
ΑΘΗΝΑ 01/04/2017
Η αντιμετώπιση και η αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που εκδηλώνονται στο επίπεδο της τάξης αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ρόλου κάθε εκπαιδευτικού. Η σχολική τάξη αποτελεί ένα μικρό αλλά δυναμικό κοινωνικ...
ΑΘΗΝΑ 01/04/2017
Ο στόχος της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν προφορικά τους γραμματικούς κανόνες και να γνωρίζουν, όταν τους ζητηθεί, να τους εφαρμόσουν γραπτώς, ακολουθώντας έναν εναλλακτικό και πιο διασκ...
ΑΘΗΝΑ 01/04/2017
Στο σεμινάριο θα δώσουμε ιδέες για το πως μπορούμε με αφορμή την τέχνη να πλέξουμε ένα θεατρικό παιχνίδι- μάθημα που θα μας δώσει την ευκαιρία μέσα από τη ζωγραφική και τις κατασκευές και το τραγούδι να εκφραστούμε, να επικοινω...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας