ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 10/10/2017
Σκοπός του βιωματικού-πρακτικού σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των ενδιαφερομένων σχετικά με την ιδιαίτερη φύση του αυτιστικού φάσματος και η εξοικείωσή τους με τους χειρισμούς που αποδεικνύονται ως αποτελεσματικότεροι για την ψυ...
ΑΘΗΝΑ 09/10/2017
Στόχος του εργαστηρίου είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να διερευνήσουν με βιωματικό -θεατρικό τρόπο ανθρώπινες σχέσεις, ποικίλες καταστάσεις της ζωής και θέματα προσωπικής ανάπτυξης και έκφρασης....
ΑΘΗΝΑ 07/10/2017
∆ιδάσκει τους συμμετέχοντες όχι μόνο πώς να κερδίζουν την προσοχή του Ακροατηρίου, αλλά και πώς να διαμορφώνουν το λόγο και την παρουσίασή τους, προκειμένου να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του Ακροατηρίου και να πετυχαίνουν ...
ΑΘΗΝΑ 04/10/2017
Το βιωματικό εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο την ελεύθερη έκφραση του συναισθήματος των παιδιών και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Με βάση τον πηλό αλλά και μέσα από την πολυτροπική χρήση και άλλων μορφών τέχνης τα παιδιά θ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/10/2017
Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία μουσικών οργάνων σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία. Η διδασκαλία είναι ατομική. Αρχικά θα γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των μουσικών ικανοτήτων του κάθε συμμετέ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/10/2017
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση γονέων με παιδιά μα αναπηρία σε θέματα που αφορούν τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερη έμφαση σε δεξιότητες μετάβασης, αυτοπροσδιορισμού και ανεξάρτητης διαβ...
ΑΘΗΝΑ 30/09/2017
Η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανάπτυξης της ενταξιακής κουλτούρας μέσα από τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού, που στο «Σχολείο Παιχνιδιού» διαρκώς εξελίσσεται και ερευνά νέους αισθητικούς, παιδαγωγικούς και διδακτικούς δρόμους...
ΒΟΛΟΣ 26/09/2017
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στόχος του σεμιναρίου είναι η πιστοποίηση των εκπαιδευομένων ώστε να μπορούν να χορηγούν το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ σε παιδιά 4 έως 7 ετών...
ΑΘΗΝΑ 24/09/2017
Στόχος των Ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων, στη μέθοδο του Θεατρικού παιχνιδιού που στο «Σχολείο Παιχνιδιού» διαρκώς εξελίσσεται και ερευνά νέους αισθητικούς, παιδαγωγικούς και...
ΑΘΗΝΑ 10/09/2017
Στόχος των Ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων, στη μέθοδο του Θεατρικού παιχνιδιού που στο «Σχολείο Παιχνιδιού» διαρκώς εξελίσσεται και ερευνά νέους αισθητικούς, παιδαγωγικούς και...
ΑΘΗΝΑ 03/09/2017
Στόχος των Ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων, στη μέθοδο του Θεατρικού παιχνιδιού που στο «Σχολείο Παιχνιδιού» διαρκώς εξελίσσεται και ερευνά νέους αισθητικούς, παιδαγωγικούς και...
ΑΘΗΝΑ 15/08/2017
Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού μπορούν να ενσωματωθούν με τις καλύτερες συνθήκες στο Δημοτικό σχολείο όταν οι εμπλεκόμενες ειδικότητες έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την κατάλληλη εκπαίδευση για να τα υποδεχτο...
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 11/07/2017
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός θερινού σχολείου για ΑμεΑ που θα συνδυάζει γνώση και ευχαρίστηση. Κεντρικός άξονας είναι η ποιότητα ζωής των ΑμεΑ....
ΑΝΔΡΟΣ 05/07/2017
Σκοπός του «1ου Θερινού Σχολείου» είναι η ανάδειξη της σημασίας του ρόλου του συμπεριληπτικού σχολείου, ενός σχολείου για όλους, μέσα από νέες διδακτικές διαθεματικές προσεγγίσεις σε γλώσσα, μαθηματικά, ΦΕ και περιβαλλοντική εκ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/07/2017
...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/07/2017
Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Έδρα Jean Monnet του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει θερινή ακαδημία με θέμα: «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαι...
ΑΘΗΝΑ 19/06/2017
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αποδοτικότητα τους και κατ’ επέκταση των μαθητευομένων. Η μεταδοτικότητα, η καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών...
ΑΘΗΝΑ 13/06/2017
Η TASEIS εν αναμονή των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που ανακοινώθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα τυπικά προσόντα και έχουν καταθέσει φάκελοο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με τη...
ΑΘΗΝΑ 08/06/2017
O Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining, στο πλαίσιο του Έργου “Πρακτική εφαρμογή των βασικών εργαλείων διαφάνειας – EQF, ECVET, EQAVET – στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” [ATTRACT-VET] κα...
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εξελίξεων στους τομείς της διάγνωσης, η κατανόησης της αιτιολογίας και οι τρόποι αντιμετώπισης των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος....

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας