ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 24/02/2019
Η δημιουργία θετικών σχέσεων με τα παιδιά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που απαιτούν γνώσεις, δεξιότητες και διαρκή προσωπικό αναστοχασμό. Η Θετική Ψυχολογία προσφέρει καινοτόμες τεχνικές ......
ΑΘΗΝΑ 23/02/2019
Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία και τον Διδακτικό Σχεδιασμό. Αναλυτικό πρόγραμμα – στοχοθεσία – σκοπός των αρχαιογνωστικών μαθημάτων ......
ΑΘΗΝΑ 23/02/2019
Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία και τον Διδακτικό Σχεδιασμό. Αναλυτικό πρόγραμμα – στοχοθεσία – σκοπός Ν. Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Διδακτική πορεία μαθήματος Ν. Γλώσσας ......
ΑΘΗΝΑ 23/02/2019
Στο πλαίσιο της τετράωρης εκπαιδευτικής συνάντησης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία: • Να εξοικειωθούν με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/02/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης, είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών με Νοητική Αναπηρία και σύνδρομο Down, που βρίσκονται σε γενικά σχολεία. Βέβαια, παρά τις αλλαγές ...
ΑΘΗΝΑ 23/02/2019
Μια ημερίδα που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, καθώς μεταφέρει βιωματική γνώση, μέσα από μελέτες περιπτώσεων και πραγματικά περιστατικά...
Παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο του εκπαιδευτικού και λύσεις. Δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος. Προετοιμασία, οργάνωση και διαχείριση σχολικής τάξης ......
ΑΘΗΝΑ 17/02/2019
How can we motivate learners? The easiest way is to select material which is inherently motivating. Advertisements, Games and Jokes certainly fall into this category. In this workshop we will be looking at easy and practical ac...
ΑΘΗΝΑ 17/02/2019
Στόχος της ημερίδας είναι οι διαστάσεις του Θεατρικού Παιχνιδιού να αποτελέσουν για τον ενήλικα - παίκτη - άτομο ένα ερέθισμα στις αναζητήσεις μας και εύκολα να έχει πρακτική εφαρμογή είτε στο σχολείο είτε στη καθημερινότητά μα...
ΑΘΗΝΑ 16/02/2019
Η Διδακτική των Μαθηματικών, και κατ’ επέκταση η Διδακτική των Θετικών Επιστημών, έχει απασχολήσει έντονα τους ερευνητές και την μαθηματική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η έντονη τεχνολογική αλλαγή στην καθημερινότητα ......
ΑΘΗΝΑ 16/02/2019
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης κλινικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης......
ΑΘΗΝΑ 16/02/2019
Η διαθεματικότητα στη Μουσική Εκπαίδευση είναι μέσο ολοκληρωμένης προσέγγισης της γνώσης και δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού και επεξεργασίας των θεμάτων που επιλέγονται στο σχολικό πλαίσιο από διαφορετικές ειδικότητες, επομέν...
ΑΘΗΝΑ 16/02/2019
Κατά πόσο τα παιδιά είναι έτοιμα να πάνε σχολείο; Η ετοιμότητα για μάθηση δεν είναι μόνο θέμα βιολογικής ωρίμανσης, αλλά επηρεάζεται ουσιαστικά από τον πλούτο ή την στέρηση των πρώτων ερεθισμάτων αλλά και από την προσχολική εκπ...
ΑΘΗΝΑ 15/02/2019
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γίνει εκτενής αναφορά στον τρόπο και τη μεθοδολογία δημιουργίας προσωπικών σημειώσεων καθώς και βοηθητικού υλικού και προσομοίωση διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγ...
ΑΘΗΝΑ 10/02/2019
Στην εποχή των social media, των προφίλ και της ολοένα και πιο απαιτητικής εξωστρέφειας στο διαδίκτυο, οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 άτομο εώς και εκατοντάδες, οφείλουν να επικοινωνούν τη δραστηριότητά τους και να προωθο...
ΑΘΗΝΑ 10/02/2019
Αντικείμενο της συγκεκριμένης επιμορφωτικής ημερίδας είναι η ενημέρωση σχετικά με τα νέα δεδομένα στο γνωστικό αντικείμενο των Αρχαίων Ελληνικών, όπως προκύπτουν από τις αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας....
ΑΘΗΝΑ 10/02/2019
Στόχος του είναι να μυήσει τα άτομα αυτά στις τεχνικές διδασκαλίας της φωνολογικής ενημερότητας αλλά και να τα ενημερώσει για τις θετικές συνέπειες αυτής της διδασκαλίας στις αναγνωστικές και ορθογραφικές επιδόσεις των παιδιών...
ΑΘΗΝΑ 09/02/2019
Παιχνίδι και γνώση περπατούν μαζί, συνθέτουν μουσική και δημιουργούν. Οι μουσικοί σωλήνες Boomwhackers αποτελούν ένα πρωτότυπο και εύχρηστο εργαλείο για τη διδασκαλία της μουσικής στο σχολείο. Σε συνδυασμό και με άλλα ρυθμικά ...
ΑΘΗΝΑ 08/02/2019
In this workshop, we will explore a series of games or gamified tasks that can be incorporated in the ELT classroom, engaging learners and teachers, offering inspiration, increasing fun and motivation. The games and creative ta...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05/02/2019
Το σεμινάριο θα προτείνει μια ανθρωπολογικού τύπου προσέγγιση της κοινωνικής οργάνωσης αλλά και της αφηγηματικής δομής του παραμυθιού εστιάζοντας στο φύλο.....

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας