Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Ενέργεια & Τεχνολογία - ΑΘΗΝΑ | Καθημερινές Ενάρξεις (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Engineering English - Αγγλικά για Μηχανικούς

ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στο χώρο εργασίας τους, στους επαγγελματίες του τομέα Μηχανικής και σε όσους θέλουν να έχουν επαφή ή συναλλαγή με το εξωτερικό στον ανάλογο το...
StartLearn
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και...
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Ενέργεια & Τεχνολογία | ΑΘΗΝΑ

Εμβαθύνετε στον τομέα των αιολικών πάρκων, της ανάπτυξης και συντήρησης μονάδων βιοαερίου, καθώς και στη σχεδίαση, εκπόνηση μελέτης και τεχνολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων. Με τη συμμετοχή σας σε σεμινάρια για την ενέργεια και τεχνολογία, προσφέρεται η ευκαιρία σε στελέχη βιομηχανίας, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνους συντήρησης, τεχνικοί κάθε ειδικότητας κ.ά. να εκπαιδευτούν στις τεχνολογίες του μέλλοντος και να αποκτήσουν προνομιακό προβάδισμα στην αγορά εργασίας.