Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Αποθήκη (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 03/04/2023

Οργάνωση και Διαχείριση Lean αποθήκης

ΑΘΗΝΑ
03/04/2023
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση των αναγκαίων γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της αποθήκης της επιχείρησης. Στόχος είναι η αποδοτικότερη διαχείριση της, η μείωση του λειτουργικού ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεξάγεται επίσης: ΒΟΛΟΣ