Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: Σχολική Ψυχολογία (2)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/02/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις τεχνικές της Σχολικής Διαμεσολάβησης, ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από πραγματικά περιστατικά, καθώς και να εξοικειωθούν με βασικά κομμάτια της διαδικασίας...
Meta_ Κέντρο Ψυχολογίας & Εκπαίδευσης
ΑΘΗΝΑ 12/02/2023

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ
12/02/2023
Η κατανόηση του φαινομένου της σχολικής προσαρμογής και των δυσκολιών της, ειδικά στα πρώτα στάδια της επαφής του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον (τόσο για το παιδί, όσο και για το πλαίσιο φροντίδας γονιών και ειδικών). Η αντιμετώπιση του φαινομένου...
Κέντρο Πρόληψης & Συμβουλευτικής