Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Φυσικό Αέριο (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΠΑΤΡΑ 10/06/2024
Η παροχή γενικών κατευθύνσεων που αφορούν στην ασφάλεια, την λειτουργία και την συντήρηση των εγκαταστάσεων....
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Βρείτε σεμινάρια για Φυσικό Αέριο

Προετοιμαστείτε για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου! Τα σεμινάρια για φυσικό αέριο απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με την μηχανολογική συντήρηση και τη λειτουργία δικτύων φυσικού αερίου σε βιομηχανικές και μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις, παρέχοντάς τους γενικές κατευθύνσεις που αφορούν στην ασφάλεια, την λειτουργία και την συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.