Βρείτε Σεμινάρια
x

Περιγραφή

Το IPMA Greece είναι ένα αναγνωρισμένο επιστημονικό Σωματείο που έχει ως σκοπό την προαγωγή της Διοίκησης και Διαχείρισης έργων. Από το 2006 το IPMA Greece είναι πλήρες μέλος της οικογένειας του IPMA (International Project Management Association), του παλαιότερου οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης έργων στον κόσμο (ιδρύθηκε το 1965) με μέλη από έξι ηπείρους. Το IPMA Greece από το 2008 προσφέρει αποκλειστικά στην Ελλάδα τη διεθνή πιστοποίηση IPMA 4 επιπέδων.

Πιστοποίηση IPMA

To IPMA Greece σε συνεργασία με το Croatian Association for Project Management, προσφέρει αποκλειστικά στην Ελλάδα την πιστοποίηση IPMA (International Project Management Association).
Η πιστοποίηση IPMA παρέχεται σε 4 επίπεδα:

  • IPMA A
  • IPMA B
  • IPMA C
  • IPMA D

Οι πιστοποιήσεις που χορηγούνται στην Ελλάδα είναι πλήρως αναγνωρισμένες και ισοδύναμες με εκείνες που χορηγούνται σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται το IPMA.

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.