Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΔΡΑ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αισχύλου 5, Περιστέρι, 12134 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2110127476
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΔΡΑ» αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ''ΕΔΡΑ''.
Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων - Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.''ΕΔΡΑ'' είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, δραστηριοποιούμενος στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας.
Η φιλοσοφία του φορέα μας, ο οποίος επί σειρά ετών μάχεται στο πλευρό των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων ομάδων, διέπει και το εκπαιδευτικό μας κέντρο.

Στόχοι του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
• Προωθούμε την συμπεριληπτικότητα στην εκπαίδευση. Επιδιώκουμε την αποτίναξη του κοινωνικού στίγματος και την απομάκρυνση από στερεοτυπικές αντιλήψεις που στέκονται εμπόδιο σε μια προσβάσιμη, ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία της γνώσης
• Προσανατολιζόμαστε στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα σε εκείνες που βιώνουν με σφοδρότητα την οικονομική κρίση και απειλούνται με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό.
• Προωθούμε την κοινωνική και ηθική οικονομία.
• Στοχεύουμε στην παροχή επίκαιρων ποιοτικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
• Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και ιδρύματα με τις ίδιες αρχές και επιχειρούμε να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό δίκτυο προσανατολισμένο στις Κοινωνικές Αξίες.
• Άξονα ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας αποτελεί η συνεχής ενημέρωσή μας γύρω από τις νέες τάσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας καθώς και η επικαιροποίηση των γνώσεων των στελεχών μας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ. 1
• Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κ.Δ.Β.Μ. 1 με αριθμό πιστοποίησης 2100861
• Αφορά εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Μη τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης.
• Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην Εκπαίδευση και κατάρτιση Ενηλίκων.
• Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση ή προωθούν αυτή.
• Συνεργάζεται με αντίστοιχα ΚΔΒΜ, Εκπαιδευτικά Κέντρα όλων των βαθμίδων εντός και εκτός της χώρας, αλλά και φορείς για την επίτευξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες για την από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Μπορεί να δραστηριοποιείται ή /και να αναπτύσσει παραρτήματα εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας
• Μπορεί να αναπτύσσει και να παράγει και προωθεί εκπαιδευτικό υλικό
• Μπορεί να διοργανώνει ή να συμμετάσχει σε καμπάνιες δημοσιότητας και προβολής εκπαιδευτικού έργου και ζητημάτων επαγγελματικής αποκατάστασης και προσανατολισμού.
• Προωθεί προγράμματα συμβουλευτικής και ενέργειες για επαγγελματική αποκατάσταση και προσανατολισμό.
• Ελέγχεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», και σε περίπτωση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα από τον Εκάστοτε Εθνικό Φορέα Διαχείρισης.
• Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, και σύμφωνα με τους κανόνες πολιτικής περί μη διακρίσεων.
• Αξιολογείται σε ετήσια βάση μέσα από διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης.
• Το ΚΔΒΜ1, τηρεί την διαδικασία του GDPR, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και την εναρμόνιση αυτής με την Ελληνική Νομοθεσία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.