Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης (ΤΕΤΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρυσολωρά 10-12, 12132 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 5731581, 6984601372
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το "ΚΕΝΤΡO ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ" είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στη Χίο το Μάρτιο του 1996 και δραστηριοποιείται στους τομείς της Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, σχεδιάζει, οργανώνει, υποστηρίζει και υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Ειδικής αγωγής, αναδεικνύοντας την κλινική εμπειρία και καινοτομία του ΚΠΕ ,αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην Εκπαίδευση νέων επαγγελματιών ( εθελοντών και ασκούμενων )και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευομένων αλλά και του ευρύτερου χώρου της Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής.

Παράλληλα υποστηρίζει την εκπαιδευτική στρατηγική της εταιρείας και ερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς.

Στα 4 χρόνια της λειτουργίας του το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 370 επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας, σε περισσότερες από 400 εκπαιδευτικές ώρες.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στηρίζονται στο συνδυασμό της επιστημονικής τεκμηρίωσης με την εφαρμοσμένη καλή κλινική πρακτική και εμπειρία, προσδίδοντας στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες προς αξιοποίηση στην επαγγελματική τους ζωή.

Οι εκπαιδευτές μας είναι επαγγελματίες με πολυετή κλινική εμπειρία στα θέματα που παρουσιάζουν.

Ο μέσος όρος ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων ανά εκπαιδευτική περίοδο για το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυμαίνεται από 8,6/10 έως 9,2/10.

Επιπλέον σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στο προφίλ των εργαζομένων άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας.
Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 η «Αμυμώνη» και η «Πυξίδα» μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση του προσωπικού τους στην «Παροχή πρώτων βοηθειών σε περιβάλλον ψυχικής υγείας»

Από την περίοδο 2019-2020 θα παρέχουμε και υπηρεσίες e-learning μέσω της νέας μας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2019.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.