Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πατησίων 216 , 11256 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2122133978, 2122133715
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Αχαρνών 214, Αθήνα
Σημαντήρα 35, Αθήνα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών, είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561). Δραστηριοποιείται στο χώρο της επιμόρφωσης για περισσότερα από 10 χρόνια, και είναι ο δημοφιλέστερος φορέας διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων στη χώρα μας, με περισσότερους από 140.000 ακόλουθους στο Facebook.

Σκοπός του Κέντρου Σεμιναρίων Αθηνών,είναι η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και η χορήγηση πιστοποιητικών επιμόρφωσης στους σπουδαστές μας με αναλυτική βαθμολογία της επίδοσής τους, για την ενδυνάμωση των βιογραφικών τους στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες, υλοποιεί μεγάλο εύρος επιμορφωτικών προγραμμάτων καλύπτοντας εξίσου μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων στα πλέον σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.
Τα επιμορφωτικά μας προγράμματα είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις και ανάγκες των σπουδαστών μας.
Τα σεμινάρια που διοργανώνονται από το Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών είναι διαμορφωμένα και για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning) με σύγχρονη ή/και με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα:
Με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι σπουδαστές μας παρακολουθούν το σεμινάριο της επιλογής τους, χρησιμοποιώντας υπολογιστή από τον δικό τους χώρο ζωντανά, ενεργά, διαδραστικά και σε πραγματικό χρόνο (real time).
Με την σύγχρονη τηλεκπαίδευση οι σπουδαστές μας βλέπουν και ακούν τους εισηγητές αλλά και τους υπόλοιπους σπουδαστές της τάξης τους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά, σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
 
Με την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση οι σπουδαστές μας παρακολουθούν τα σεμινάρια του δικού σας τμήματος σε οποιαδήποτε ημέρα ή ώρα επιθυμούν. Τα βίντεο όλων των μαθημάτων παραμένουν προσβάσιμα για τους σπουδαστές μας έως την περάτωση του σεμιναρίου ή των σεμιναρίων που παρακολουθούν!
 
Στο Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι σε συνδυασμό με το πλέον καταξιωμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό-επιστημονικό προσωπικό εγγυόνται την υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία μας έχει αναδείξει στην κορυφή των προτιμήσεων στον τομέα της επιμόρφωσης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.