Χώρος Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πορταριάς 22-24, 11523 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 6994675, 6948593934
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε από τη Μαρία Βίου με όραμα την παροχή συμβουλευτικών και ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών με βάση την εμπλουτισμένη συστημική προσέγγιση. Στο χώρο συνεργάζονται ειδικοί ψυχικής υγείας με κοινή οπτική και πίστη στην ανθρώπινη ικανότητα για εξέλιξη.

Οι συνεδρίες και τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται μπορούν να συμβάλουν στην αναγνώριση σκέψεων και συναισθημάτων αλλά και στη διερεύνηση διαφορετικών εναλλακτικών. Ενθαρρύνοντας, τόσο τη συναισθηματική έκφραση όσο και τη γνωστική επεξεργασία, μπορεί κανείς να κάνει βήματα προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.