Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γοργίου 6, 116 36 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9232347, 210 9222666
FAX: 210 9243137
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης" είναι επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και συνιστά την πρώτη διεπιστημονική, διαγνωστική και θεραπευτική Μονάδα για παιδιά στην Ελλάδα. Έχει κύριο σκοπό την αναπτυξιακή και ψυχική υγεία των παιδιών μέσω της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης.

Φιλοσοφία της Μονάδας είναι η σφαιρική -βιολογική και ψυχοκοινωνική- προσέγγιση των προβλημάτων του παιδιού, δεδομένης της πολυπλοκότητας και συνοσηρότητας των διαταραχών, ιδίως κατά την παιδική ηλικία. Παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας στα παιδιά με προβλήματα ψυχικής και αναπτυξιακής υγείας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην έγκαιρη παρέμβαση. Η Μονάδα απαρτίζεται από 60 επιστημονικούς συνεργάτες υψηλής κατάρτισης, η οποία εποπτεύεται από έγκριτους εσωτερικούς και εξωτερικούς επόπτες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η εξέλιξη των περιστατικών.

Στόχος της Μονάδας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Μονάδας εκφράζεται μέσα από την προσπάθεια θεραπευτικής στήριξης οικογενειών και παιδιών που έχουν οικονομικές ή και κοινωνικές δυσκολίες.

Πέρα από την παροχή πλαισίου, το οποίο εγγυάται τις θεραπείες των παιδιών και των οικογενειών τους, στόχος είναι η ερευνητική δραστηριότητα με αντικείμενο το παιδί και την οικογένεια του, η εκπαίδευση και η κατάρτιση επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Η Μονάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια/εργαστήρια και ομάδες που απευθύνονται στη κοινότητα και σε επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες της Μονάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.