Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακές Δυσκολίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγγελοπούλου 58, 54352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310920917, 6976368204
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι στόχοι της Ομοσπονδίας είναι οι ακόλουθοι που περιγράφονται και στο καταστατικό της:

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ενιαία εμφάνιση και η κοινή εκπροσώπηση των Σωματείων που η πλειοψηφία των μελών τους είναι γονείς παιδιών με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και ο συντονισμός και η υποβοήθηση τής δράσης τους, για την παροχή με οποιοδήποτε πρόσφορο και νόμιμο μέσο και ενημέρωση για τις ενδεικνυόμενες λύσεις και πρακτικές προς αντιμετώπιση των προβλημάτων και γενικά κάθε ζητήματος που αντιμετωπίζουν δυσλεξικά και με μαθησιακά προβλήματα παιδιά σε όλο το εύρος της κοινωνικής τους ζωής και ιδιαίτερα προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της παρουσίας και εν γένει συμμετοχής τους στο σχολείο καθώς και της προετοιμασίας των σχολικών τους καθηκόντων, η πληροφόρηση των μελών του καθώς και οποιουδήποτε ενδιαφερομένου για τις υπάρχουσες επιτυχείς ενδεικνυόμενες λύσεις στα παραπάνω προβλήματα, η συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες, συμβούλια και συνέδρια όπως επίσης και σε φορείς προς μελέτη και επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, η προστασία και προαγωγή των κοινών ηθικών συμφερόντων των παιδιών των μελών και η προάσπιση, υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων και ζητημάτων (μαθησιακών – κινητικών –νοητικών - ψυχολογικών) που αντιμετωπίζουν δυσλεξία και με μαθησιακά προβλήματα παιδιά με την υποστήριξη των θέσεών τους ενώπιον των Αρχών και των αρμοδίων φορέων γενικά και με σκοπό την πλήρη αναγνώριση των σχετικών τους δικαιωμάτων.

Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία κοινωνική δράση.

Η συνεχής επαφή και γνωριμία των μελών των Σωματείων, για την καλλιέργεια και ανάπτυξη στενότερων δεσμών και την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των.

Η προάσπιση και η επέκταση τού δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των μελών στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων με παρεμβάσεις στους αρμόδιους κατά τόπους φορείς καθώς και στα καθ΄ ύλην αρμόδια κέντρα της κεντρικής διοίκησης.
Η συμβολή στην διαφύλαξη και προαγωγή των δικαιωμάτων ισότητας και ισότιμης μεταχείρισης των δυσλεκτικών παιδιών.

Όπως είναι γνωστό οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται σε Υπουργεία και Δημόσιους φορείς, πρέπει να γίνεται από Δευτεροβάθμιο Όργανο. Η συνένωση όλων λοιπών, είναι η δύναμή μας.

Στην Ομοσπονδία μας, μέχρι στιγμής συμμετέχουν σύλλογοι γονέων παιδιών με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, από : Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα, Λέσβο, Κέρκυρα, Ξάνθη, Καβάλα, Πάτρα, Κρήτη, Ζάκυνθο, Χίος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.