Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παλλάδος 21, 10554 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3310702
FAX: 210 3310703
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έτος ίδρυσης το 2004, ο οποίος ιδρύθηκε μια ομάδα ειδικών επιστημόνων και συνεργατών με κοινό όραμα και σκοπό την υποστήριξη, προαγωγή και διάδοση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), καθώς και της υποστήριξης των ατόμων με προβλήματα ακοής (Κωφοί, βαρήκοοι).

Τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και επαγγελματίες (υγείας, εκπαίδευσης, κ.α) και διεξάγονται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.