Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλομενοπούλου 9, Νέο Ψυχικό, 15451 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 6710346
FAX: 210 6747830
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας (Κ.Τ.Ψ.) είναι μια Επιστημονική, Αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία. Είναι μέλος της Ομοσπονδίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Ο.Ε.Μ.Κ.Ο), καθώς και της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ).
Το κέντρο έχει αναπτύξει δράση σε διαφόρους τομείς, όπως άμεση ανακούφιση παιδιών και ενηλίκων μέσω της τέχνης, εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού και εκπαιδευτών άλλων ειδικοτήτων, στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία (Art Psychotherapy), παροχή τεχνογνωσίας σε διαφόρους δημοσίους φορείς για την οργάνωση ομάδων Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, κ.α.
Άλλος επίσης τομέας ενεργούς παρεμβάσεως του Κέντρου είναι η διερεύνηση, σε συνεργασία με διεθνή Κέντρα και ειδικούς εμπειρογνώμονες, σε τακτική ετήσια βάση και η διάδοση της συγκεκριμένης αυτής ψυχοθεραπευτικής αγωγής. Το Κ.Τ.Ψ. ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 1989.

Το Κέντρο
• Έχει οργανώσει & λειτουργεί τα τελευταία 25 χρόνια, τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που οδηγεί σε Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία (Art Psychotherapy) και τα τελευταία τρία χρόνια τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.
• Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα θεραπειών μέσω τέχνης.
• Βοηθά τους εκπαιδευθέντες μέσω εποπτείας να κατανοήσουν την κλινική εφαρμογή της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας, στην οποία η χρήση των εικαστικών τεχνών και η διαδικασία της δημιουργίας εικόνων (πηλός, χρώμα, σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ.) παίζουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης.
• Εφαρμόζει τη θεραπεία μέσω της τέχνης με άτομα, ομάδες ή ομάδες με ειδικά προβλήματα, με στόχο την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και λειτουργικότητα.
• Δημιουργεί σχέσεις και δεσμούς με άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή πληροφόρησης και ενημέρωσης γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εικαστικής θεραπείας διεθνώς.
• Στους στόχος του είναι να μελετήσει τις ρίζες της δημιουργικότητας και τους τρόπους έκφρασης της, με στόχο να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις αυτές για την ανάπτυξη της ψυχικής υγείας στον Ελληνικό χώρο, ειδικότερα σε παιδιά που βρίσκονται σε δυσκολία.

Το Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας, από την ίδρυσή του, το 1989 έως σήμερα, έχει υλοποιήσει πλέον των 100 σεμιναρίων σε άμεσα ενδιαφερόμενους καθώς και σε φορείς, συμβάλλοντας έτσι στην πολλαπλάσια παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.