ΚΕΑΣ - Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καβαλόττι 19, Ακρόπολη, 11742 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9249225
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ΚΕΑΣ (Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, που ασχολείται με την θεραπεία των εξαρτήσεων. Το ΚΕΑΣ ιδρύθηκε το 1999, από τον Αλέξανδρο Λάππα, την Μαίρη Μανιάτη, και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
Τομέας του ΚΕΑΣ ασχολείται με την εκπαίδευση επαγγελματιών σε μια πληθώρα παρεμβάσεων, όπως η Ομαδική Διαπροσωπική Θεραπεία, ή Γνωστική Θεραπεία, η Οικογενειακή Θεραπεία, η Θεραπεία Ζευγαριών, η Πρόληψη Υποτροπής, η Συνέντευξη Κινητοποίησης, και άλλες.
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα λειτουργεί με την συνεργασία, εποπτεία του Action on Addiction (Training & Professional Education) με έδρα την Μεγάλη Βρετανία. Το Action on Addiction είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που συνεργάζεται με το BATH UNIVERSITY εξειδικευμένος ως προς την συμβουλευτική που αφορά την εξάρτηση και τις συνέπειές της, οργανισμός που συνεργάζεται με το Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινων Συμπεριφορών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.