ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σεμινάρια: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1 Σεμινάρια

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 14/03/2019
Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης αποτελεί το σημαντικότερο Εργαλείο των επιτυχημένων Επιχειρήσεων. Διευκολύνει τη σωστή λήψη αποφάσεων για τις Διορθωτικές Ενέργειες, με βάση τις αποκλίσεις από τους στόχους και την αν...