ΓΛΥΦΑΔΑ

Σεμινάρια: ΓΛΥΦΑΔΑ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 2 Σεμινάρια

ΓΛΥΦΑΔΑ 01/10/2021
Σκοπός του είναι η συνολική κατανόηση του πεδίου των νέων διαδικτυακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χάραξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατηγικών για πρόσωπα, πολιτικές και επιχειρήσεις ...
ΓΛΥΦΑΔΑ 01/10/2021
Σκοπός του είναι η συνολική κατανόηση του πεδίου των νέων διαδικτυακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, τεχνικών πωλήσεων και προώθησης προϊόντων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χάραξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων στρατη...