ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σεμινάρια: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 17 Σεμινάρια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/11/2018
Στo α΄ μέρος, το οποίο αφορά τόσο τους Εσωτερικούς όσο και τους Επικεφαλής Επιθεωρητές, παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 14001 σύμφωνα με την νέα έκδοση του 2015. Παρουσιάζονται, τέλος, οι νομοθετικέ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/11/2018
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του IRCA/CQI (αριθμός πιστοποίησης Α17691) για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με πρότυπα ISO 27001, ISO ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21/11/2018
As our learners’ attention span is getting shorter, we need new, engaging ways to help them learn the language. Through the use of a series of web tools, focusing on different areas of learning (from vocabulary acquisition to c...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21/11/2018
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και επικεντρώνεται στις επιθεωρήσεις που αφορούν στην (ΥΑΕ) και παρουσιάζονται οι απαιτήσεις για την Πολιτική, το Σχεδιασμό, τους σκοπούς, τα προγράμματα, το...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22/11/2018
Μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις στις συνταγές των γνωστών μινιαρντίζ, δημιουργήστε εντυπωσιακά γλυκά για τον επαγγελματικό σας κατάλογο υψηλής αισθητικής και γεύσης......
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/11/2018
Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του υπολογισμού ισχύος των Η/Ζ και αναπτύσσεται η μεθοδολογία υπολογισμού με ειδικό software (παρέχεται δωρεάν). Επίσης επισημαίνονται τα κρίσιμα σημεία στην επιλογή του μηχανήματος, αν...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/11/2018
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι δομή και οι απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001 (2015), ενώ ιδιαίτερη σημασία δίδεται στις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την προγενέστερη έκδοση (2008)....
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/11/2018
Η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 θεωρείται η σημαντικότερη αλλαγή από την αρχική του έκδοση το 1987. Με τις τελευταίες μετρήσεις του ISO αποδεικνύεται ότι αυτή επηρεάζει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια Επιχειρήσεις σε ό...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/11/2018
Στόχος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για τον Κανονισμό 2016/679, ο οποίος τίθεται σε ισχύ Πανευρωπαϊκά από 25.5.2018, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Διοικήσεων Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για ......
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/11/2018
Συνδυασμός διαφορετικών επαγγελματιών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, επαγγελματική εφαρμογή (ο σπουδαστής θα έχει λάβει τις γνώσεις που θα τον βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας νύφης)......
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03/12/2018
Στο σεμινάριο αναλύονται οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 22000:2005, οι βασικές αρχές επιθεώρησης, η μεθοδολογία και τεχνικές διενέργειας επιθεωρήσεων. Παρουσιάζονται οι αρχές HACCP, η διαδικασία εγκατάστασης συστήματος διαχε...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/12/2018
Δωροδοκία ορίζεται η υπόσχεση, η προσφορά ή η αποδοχή ενός κέρδους εκτός καθηκόντων ευθέως ή μη, κατά παράβαση του νόμου, ως κίνητρο ή αμοιβή σε πρόσωπο για να πράξει ή να μην πράξει κάτι σχετικό με τα καθήκοντά του. Είναι δυνα...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/12/2018
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015 και αναλύονται οι απαιτήσεις του. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διαδικασία διεν...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/12/2018
Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και να επιθεωρούν Συ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/12/2018
Από τις 30 Μαΐου του τρέχοντος έτους βρίσκεται σε εφαρμογή η τελευταία νομοθεσία για τους ενεργειακούς ελέγχους ΥΑ 175275 (ΦΕΚ1927Β’/31-5-2018), η οποία ψηφίστηκε σε εφαρμογή του νόμου 4342/2015 με τον οποίο επέρχεται εναρμόνισ...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/12/2018
Το σεμινάριο πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση των Συμμετεχόντων στον Έλεγχο Ανυψωτικών Μηχανημάτων....