ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σεμινάρια: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 5 Σεμινάρια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/12/2019
Το σεμινάριο "RELUX Interior" αφορά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λογισμικό RELUX για εκπόνηση μελετών φωτισμού εσωτερικών χώρων. Αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου ''RELUX Acces'' με εμβάθυνση στον σχεδιασμό φωτισμού εσωτερι...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 09/12/2019
Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες και τα «κρίσιμα» σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διαπραγμάτευση Συμφωνιών παράδοσης Εμπορευματικών Συμβολαίων; Πότε σε μια διεθνή πώληση εμπορευμάτων, η ευθύνη παράδοσής τους μεταφέρετα...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 09/12/2019
Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του ISO 9001 βάσει της έκδοσης του 2015 και αναλύονται οι απαιτήσεις του. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη νέα δομή του προτύπου. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη διαδικασία διεν...
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/12/2019
Κατανόηση των απαιτήσεων και των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στις Επιχειρήσεις του κλάδου Φιλοξενίας, από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR. Δεδομένα που διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου ......
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13/12/2019
Από τον σχεδιασμό και τη χωροθέτηση ενός συνεργείου μέχρι την ανάλυση κόστους όλων των εργασιών για την επισκευή του οχήματος....