ΡΕΘΥΜΝΟ

Σεμινάρια: ΡΕΘΥΜΝΟ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1 Σεμινάρια

ΡΕΘΥΜΝΟ 19/05/2019
Η εξιχνίαση ενός εγκλήματος αποτελεί μια περίπλοκη και πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία στηρίζεται στην έρευση στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν απο τον τόπο του εγκλήματος και απο την ανακριτική διαδικασία. Η δομημένη και ορθώς...