ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Σεμινάρια: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1 Σεμινάρια

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/03/2019
Γενική Λογιστική (διάρκειας 24 ωρών), Ανάλυση των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Ε.Λ.Π., Λογιστικές Εγγραφές Γενικής Λογιστικής, Βασικά θέματα Φ.Π.Α., Βασικά θέματα τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων......