31/05/2022

Εξειδικευμένα σεμινάρια στον τομέα των υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης από την Δelta Cert

E-Learning

Το Semifind καλωσορίζει την Δelta Cert, έναν νέο εκπαιδευτικό φορέα που προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια.
Ο φορέας πιστοποίησης Δelta Cert, ειδικεύεται στον τομέα των υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.
Πρωταρχικός στόχος του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert, είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης υψηλής ποιότητας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Ο φορέας παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης 2ου μέρους και υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών των Συστημάτων Διαχείρισης.
Εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας και εγγυημένες υπηρεσίες, με την έννοια της λειτουργικής ασφάλειας, η οποία προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ασφαλών και ομαλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Δelta Cert διοργανώνει προσεχώς τα παρακάτω εξ αποστάσεως σεμινάρια:

  • MENU Labelling Regulations Σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύονται οι βασικές απαιτήσεις για τις επισημάνσεις τροφίμων που προσφέρονται για άμεση κατανάλωση.
  • FDA Labeling Guide Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις επισήμανσης, τις πληροφορίες που περιέχονται στις ετικέτες και πώς αυτές οι πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται, σύμφωνα το FDA, Food and Drug Administration.
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ISO 45001:2018 Σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύονται οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης βασισμένο στο ISO 45001. Καλύπτονται γενικές αρχές για τη διαχείρισης και τον έλεγχο εργασιακών κινδύνων και εργασιακής ασφάλειας, νομικές και άλλες απαιτήσεις.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΕΤ Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει στη μετάδοση των βασικών γνώσεων για την ορθή εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών χειρισμών, κατά την παραγωγική διαδικασία των τροφίμων, αλλά και στην κατανόηση των υποχρεωτικών από το νόμο πρακτικών, για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  • ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 22000:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης.

Περισσότερες πληροφορίες - εγγραφές: Δelta Cert

Προτεινόμενες σχολές

Digital Marketing, Γραφιστική, Λογιστικά, Γραμματεία
Πιστοποιημένα σεμινάρια
Online & στη Θεσσαλονίκη
Κτηματομεσιτικό πρόγραμμα RealStatus
Δωρεάν εκπαίδευση
Με πιστοποίηση
Euro Logic Studies
Μαθήματα από απόσταση

Λογιστικά, ERP
Προγραμματισμός. Web Design
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Εγγύηση Ποιότητας με Κύρος
και Αξιοπιστία
Webinars & Mini Courses On Demand
Criminal Profiling, Γραφ/γία
Δικασ. Ψυχολογία, Ανακριτική
Computer Start
140 Πιστοποιημένα προγράμματα

Εξ αποστάσεως & Διά ζώσης
με Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση
Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Techschool
Πιστοποιημένα εξ αποστάσεως
προγράμματα κατάρτισης
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
First Aid Training Greece
Προγράμματα Υποστήριξης Ζωής
και Πρώτων Βοηθειών
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
eLearning προγράμματα Τουρισμού με Διεθνή Πιστοποίηση
Εξειδικευμένες θεματικές
Εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο
Διαβάστε επίσης