Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ISO 45001:2018

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Δelta Cert
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

Τεχνικούς Ασφαλείας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του συστήματος επαγγελματικής υγείας και ασφάλεια, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, αλλά και τη διαδικασία διενέργειας των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων.

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης βασισμένο στο ISO 45001. Καλύπτονται γενικές αρχές για τη διαχείρισης και τον έλεγχο εργασιακών κινδύνων και εργασιακής ασφάλειας, νομικές και άλλες απαιτήσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος καθαρίζεται από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

  • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον φορέα πιστοποίησης Δelta Cert.

Κόστος Συμμετοχής

350€
Ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.