Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Δelta Cert
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Σε ποιους απευθύνεται

Επαγγελματίες Τροφίμων, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Εταιρειών, Συμβούλους, Υπευθύνους Ασφάλειας Τροφίμων.

Σκοπός

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες, θα μπορούν να κατανοούν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 22000:2018 και να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή του συστήματος ασφάλεια τροφίμων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2018, αλλά και τη διαδικασία που απαιτούνται για την διενέργεια επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011.

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αναλυθούν οι βασικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης βασισμένο στο ISO 22000. Καλύπτονται γενικές αρχές για τη διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, νομικές και άλλες απαιτήσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 40 ώρες.

Η ηλεκτρονική υποβολή (από πλευρά σας) της Αίτησης Συμμετοχής σας θα πρέπει να γίνει:

  • Τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (για την παρακολούθηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιθεωρητή, από τον του φορέα πιστοποίησης Δelta Cert.

Κόστος Συμμετοχής

350€
Ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές και ανέργους.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.