Σοφία Βασιλειάδου
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Νέες Τεχνολογίες
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Πληροφορικής -Περιβάλλοντος
emailLinkedIn

Κάτοχος πτυχίου Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και MSc στην Επιστήμη των Υπολογιστών στη Δασοπονία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .

Διαθέτει 5,5 χρόνια εμπειρίας ως Εργαστηριακός συνεργάτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της Γεωργίας και των Φυσικών Πόρων στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης , το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .Επίσης διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία ως Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργων σε προγράμματατης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης .

Έχει πολλές ερευνητικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Ειδικότητες : ΤΠΕ , Διαχείριση Έργων , Research & Development, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί , Βάσεις Δεδομένων, Social Media

Άρθρα της Σ. Βασιλειάδου