Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Η ΑΣΦΑΛΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Λεωνίδας Καζάκος

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αφορά καταρχήν όλους όσους ασχολούνται με τη χρήση εκρηκτικών υλών & μέσων έναυσης (μηχανικοί – εργοδηγοί – γομωτές & πυροδότες – βοηθοί κλπ) σε μεταλλεία & λατομεία, καθώς και σε τεχνικά έργα όπου διενεργούνται μεγάλης κλίμακας εκβραχισμοί. Τούτοι μπορεί να είναι εργαζόμενοι των εταιρειών ή/και των εργολάβων που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες.
Δευτερευόντως αφορά και :
a) Υπευθύνους και συντονιστές υγιεινής & ασφάλειας Τεχνικών, Λατομικών και Μεταλλευτικών επιχειρήσεων
b) Τα στελέχη υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για το θέμα, όπως πχ Επιθεώρηση Μεταλλείων, Διεύθυνση Βιομηχανίας & Ορυκτού Πλούτου Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και των Περιφερειών της χώρας κλπ.

Σκοπός

  • Να υπενθυμίσει στους επαγγελματίες του χώρου βασικές γνώσεις, κανόνες ασφαλείας & υποχρεώσεις, δεδομένου ότι ο «μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εξοικείωση με αυτόν»
  • Να δώσει τις βασικές γνώσεις σε όσους θα διαχειριστούν εκρηκτικά για πρώτη φορά

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή όλων των απαιτούμενων γνώσεων & πρακτικών συμβουλών για την ασφαλή και πλήρως ελεγχόμενη χρήση των εκρηκτικών υλών. Οι εκρηκτικές ύλες στα χέρια κατάλληλων ανθρώπων, αποτελούν ένα από τα παραγωγικότερα «εργαλεία» εκτέλεσης των μεγάλων τεχνικών έργων, που συνήθως απαιτούν σημαντικό όγκο εκσκαφών.
Κανένα από τα μέχρι σήμερα γνωστά μηχανήματα εκσκαφών δεν μπορεί να δώσει παραγωγικότητα ανάλογη αυτής που εξασφαλίζει η προσεκτική και επιμελημένη χρήση των εκρηκτικών υλών & των αντίστοιχων μέσων έναυσης τους.
Ιδιαίτερα δε για τα έργα που κατασκευάζονται σε συμπαγείς & βραχώδεις γεωλογικούς σχηματισμούς, τα εκρηκτικά αποτελούν τη μοναδική λύση !
Κυριολεκτικά ο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός χωρίς την ύπαρξη εκρηκτικών, αφού δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν οι εκτεταμένες εκσκαφές που απαιτούνται :

- για την κατασκευή των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων
- των οδικών σηράγγων
- των υδροηλεκτρικών κι αρδευτικών φραγμάτων
- για τη θεμελίωση γεφυρών αλλά και μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων
- για την εξόρυξη του τεράστιου όγκου των αδρανών που απαιτούν τα τεχνικά έργα
- για την εξόρυξη του τεράστιου όγκου πετρωμάτων που απαιτεί η παραγωγή του τσιμέντου
- την εξόρυξη των διαφόρων μεταλλευμάτων και την παραγωγή εν συνεχεία των πάσης φύσεως μετάλλων κι άλλων ορυκτών πρώτων υλών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή μηχανημάτων, εξοπλισμού κλπ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.