Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Αννα Γεωργίου

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εργαζόμενους και στελέχη ανεξαρτήτου βαθμίδας φαρμακαποθήκης οι οποίο θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο ζητούμενο αντικείμενο
  • Εργαζόμενους και στελέχη ανεξαρτήτου βαθμίδας στο χώρο των οργανισμών υγείας (εταιρείες, εργαστήρια, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.α.)
  • Συμβούλους

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων όλων των βαθμίδων των φαρμακαποθηκών και των οργανισμών υγείας, με στόχο την εναρμόνιση πρακτικών και την εργονομικότερη λειτουργία τους στα πλαίσια της εναρμόνισης με την νομοθεσία και του ευρύτερου ανταγωνισμού.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Φαρμακαποθήκη- Γενικά Χαρακτηριστικά
Διευθύνσεις- Τμήματα
Ανάλυση Προτύπων
Κατανομή Ρόλων
Ανάλυση και Εναρμόνιση νομοθεσίας στις υφιστάμενες πρακτικές
Logistics (διαχείριση αποθεμάτων)
Βασικές Διεργασίες λειτουργίας φαρμακαποθήκης
Στόχοι μέτρησης
Ανάλυση μορφών υποδομών- διαχείριση υποδομών και ανθρωπίνου δυναμικού
Case studies

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.