Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

BRC V8 - Conversion Course- Μετάβαση από τo V7 στο V8, BRC Approved

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Αθανασία Δουκαλέτση- BRC Approved Tutor

Σε ποιους απευθύνεται

- Στελέχη Επιχειρήσεων η οποίες είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο BRC Food v8 .
- Υπεύθυνους και μέλη ομάδας διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
- Συμβούλους που αναπτύσσουν συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Σκοπός

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν τους λόγους για τις αλλαγές στο Πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη βιομηχανία.
  • Να εξηγήσουν πώς οι αλλαγές θα ωφελήσουν τους λιανοπωλητές, τους παραγωγούς, τους επιθεωρητές και τους καταναλωτές.
  • Να κατανοήσουν τις αλλαγές από την έκδοση 7 στην 8 συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη δομή του προτύπου και τις αλλαγές στις απαιτήσεις.
  • Αναγνωρίζουν τις αλλαγές στο πρωτόκολλο διεξαγωγής των επιθεωρήσεων
  • Γνωρίζουν πώς πρέπει να διεξάγεται μια επιθεώρηση και πώς να συντάσσεται μια αναφορά επιθεώρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Έκδοση 8 του BRC είναι εδώ! Από 01 Φεβρουαρίου 2019 όλες οι Επιθεωρήσεις BRC Food θα πραγματοποιηθούν βάσει της Νέας Έκδοσης v8.

Για το σκοπό αυτό, η TÜV HELLAS έχει προγραμματίσει δύο Νέα σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα στις νέες απαιτήσεις.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, αποτελεί μέρος του αναγνωρισμένου προγράμματος των επαγγελματικών δεξιοτήτων του BRC Global Standards Professional και προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση σε βάθος των νέων απαιτήσεων του προτύπου BRC Food.

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την επιτυχή εφαρμογή των αλλαγών του προτύπου σε μια πιστοποιημένη επιχείρηση με το BRC-Food.

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του σεμιναρίου, προτείνεται, πριν την έναρξή του, η ανάγνωση της νέας έκδοσης του προτύπου BRC Food, την οποία μπορείτε να την βρείτε δωρεάν από το BRC Bookshop. (www.brcbookshop.com)

Στο τέλος του σεμιναρίου, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σας σε εξετάσεις, οι οποίες δίνονται online στην αγγλική γλώσσα και η επιτυχία στις οποίες οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης BRC Approved.

Εφόσον δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις, θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Πληροφορίες συμμετοχής

 Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα με το επίσημο υλικό από τον BRC στην Αγγλική

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.