Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

FSSC 22000 V6 - ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Μαρία Φραγκιαδάκη, Μαρία Λιοντάκη, Αθανασία Δουκαλέτση, Ιωάννης Τσιριγωτάκης, Γεωργαντέλης Δημήτρης

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπεύθυνους Ασφάλειας Τροφίμων
  • Συντονιστές & Στελέχη Ομάδων Ασφάλειας τροφίμων
  • Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΑΤ
  • Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων με υφιστάμενη γνώση στις υπάρχουσες απαιτήσεις του FSSC 22000 v5.1

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο FSSC 22000 V6 - Νέα έκδοση του Σχήματος ασφάλειας τροφίμων, έχει ως στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα θέματα που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων (FSSC) σύμφωνα με την έκδοση 6 του πρότυπου. Συγκεκριμένα το σεμινάριο στοχευεί στην κατανόηση των επικαιροποιημένων καθώς και των νέων απαιτήσεων μετάβασης στην έκδοση FSSC 22000 v6.

Με την εφαρμογή του FSSC 22000, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν την ενίσχυση της ασφάλειας τροφίμων, την πρόληψη προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, την βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρηματικών συνεργατών και τέλος, την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς. Συνολικά, η εφαρμογή του FSSC 22000 βοηθά τις επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους και να διασφαλίσουν την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων τους.

Περιεχόμενα

  • FSSC 22000 V6 Σχήμα- Γενικές απαιτήσεις
  • Τροποποιήσεις υφιστάμενων απαιτήσεων (σήμανση, αλλεργιογόνα, νοθεία, προστασία τροφίμων από δολιοφθορά, Προγράμματα παρακολούθησης μικροβιολογικών κινδύνων προερχόμενων από το περιβάλλον παραγωγής (environmental monitoring programs)
  • Κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων (Food Safety Culture)
  • Έλεγχος παραμέτρων ποιότητας (Qualitycontrol)
  • Διαχείριση εξοπλισμού (Equipment management)
  • Απώλειες και σπατάλη τροφίμων  (FoodLossandWaste)

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή περιλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.